Hoppa till innehåll

Arrende

Vellinge kommun äger cirka 1900 hektar mark varav en del är åker och betesmark som kan utarrenderas.

Självservice

Åkermark och betesmark

Kommunens åkermark tillhör Sveriges bästa med en klassning enligt länsstyrelsen från 8 till 10 på en 10-gradig skala. Vellinge kommun utarrenderar idag ungefär 130 hektar åkermark och 400 hektar betesmark. Det finns för tillfället ingen ledig mark att arrendera, men du kan göra en intresseanmälan med hjälp av kommunens självservice.

Publicerad:
5 juli, 2018