Hoppa till innehåll

Regler och tillstånd

Här finner du information, taxor och avgifter för dig som företagare. På grund av den attack vår it-leverantör drabbades av reserverar vi oss i ytterligare något dygn för daterad information. Tack för din förståelse!

Bygglov, avfall, vatten och avlopp

För dig företagare som ska söka bygglov eller behöver veta hur du ska hantera avfall i din fastighet.

Gator, torg och parker

För dig som vill sätta upp en skylt, börja med torghandel eller söka tillstånd för gräv- och schaktarbete.

Hälsoskydd i lokaler

För dig som företagare som har ett företag där du behöver ta extra hänsyn till hälsoskyddet.

Mat, dryck, tobak, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

För dig företagare som behöver söka tillstånd att hantera livsmedel, servering, tobak, folköl eller tobaksfria läkemedel.