Bygglov, avfall, vatten och avlopp

För dig företagare som ska söka bygglov eller behöver veta hur du ska hantera avfall i din fastighet.

E-tjänster för Bygglov, avfall, vatten och avlopp

Gator, torg och parker

För dig som vill sätta upp en skylt, börja med torghandel eller söka tillstånd för gräv- och schaktarbete

E-tjänster för Gator, torg och parker

Hälsoskydd i lokaler

För dig företagare som har ett företag där du behöver ta extra hänsyn till hälsoskyddet.

Mat, dryck, tobak och läkemedel

För dig företagare som behöver söka tillstånd att hantera livsmedel, servering, tobak eller folköl.