Hoppa till innehåll

Livsmedelsverksamhet

I Vellinge kommun finns 260 livsmedelsanläggningar som på olika sätt släpper ut livsmedel på marknaden. Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, restauranger och skolkök.

Självservice

Varje livsmedelsföretagare har ansvar för att dennes produkter är säkra och att konsumenten får rätt information om maten. Det är livsmedelsföretagaren som ska se till att denne uppfyller alla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelskontrollens ansvar är att kontrollera att företagarna lever upp till lagstiftningens krav. Resultatet av den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar summeras i en kontrollrapport. I rapporten framgår vilka avvikelser från livsmedelslagstiftningen som påträffats och när dessa kommer att följas upp. Om bristerna kvarstår vid den efterföljande inspektionen leder detta till ett föreläggande mot verksamheten för att se till att bristerna åtgärdas.

Du som planerar att starta en ny livsmedelsverksamhet, ta över en befintlig eller göra ändringar i den befintlig verksamheten kan läsa mer under  Anmälningsplikt eller hos Livsmedelsverket.

Anmälningsplikt

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Senast uppdaterad:
8 januari 2021 11:05