Näringsliv och utveckling

Vellinge kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. En fortsatt stark och uthållig utveckling av näringslivet är avgörande för Vellinges framtid. Besöksnäringen/turismen, företagarföreningar och centrumutvecklingen spelar därför en stor roll.

När kommunen har ett bra bemötande och ger snabb och tillförlitlig service, så blir det lättare för företag att växa och utvecklas. Det är en av utgångspunkterna för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Årets placering, en andraplats, är ett hopp uppåt med tolv platser jämfört med i fjol. Allmänhetens attityder, konkurrens från kommunen och upphandling är några områden där de Vellingeföretagare som har svarat på Svenskt Näringslivs enkät anser att kommunen har förbättrat sig sedan ifjol.

Utöver att ge en god företagsservice arbetar vi därför också med frågor som mer långsiktigt bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt. Det handlar till exempel om att:

Vi ger dig löpande information om vad som händer inom näringslivsutveckling i Vellinge kommun. Gilla oss gärna på vår Facebooksida:

Näringsliv Vellinge kommun Facebook

Vill du även få inbjudningar till nätverksträffar eller andra evenemang som kommunen arrangerar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Publicerad:
3 juli, 2018
Senast uppdaterad:
7 maj, 2019