Hoppa till innehåll

LEADER-projekt

LEADER är ett EU-program som ska främja ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar landsbygdsutveckling. I ett LEADER-projekt samverkar privat, ideell och offentlig sektor.

LEADER har funnits som arbetsmetod inom EU sedan år 1991. Det är en fransk förkortning som översatt betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". Utifrån lokalt förankrad kunskap och engagemang samverkar människor från olika delar av samhället och tar till vara på utvecklingspotentialen i sin bygd.

Vad kännetecknar ett LEADER-projekt?

Projektet ska på något sätt bidra till att uppfylla den lokala utvecklingsstrategin. Det ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan mätas och utvärderas. Resultatet av ett LEADER-projekt ska leda till förbättringar och utveckling för fler än de som genomför projektet.

Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.

Kontakt och information

Om du är intresserad av att söka projektmedel eller vill ha mer information, kontakta LEADER Söderslätt.

Maria Pojjesdotter, maria@leadersoderslatt.se, Tel: 0709-602678

Läs mer om LEADER Söderslätt här

Semesterkänsla

Semesterkänsla är ett projekt som vill ge inspiration och tips på upplevelser i sydvästra Skåne - ett initiativ av besöksnäringen i sydvästra Skåne med stöd från Europeiska jordbruksfonden, LEADER och Vellinge kommun. Besök semesterkansla.se för mer information.

Craftland - ett EU-projekt

Under åren 2012-2014 pågick ett EU-projekt, Bevarande av kulturarvet i Södra Östersjöregionen. Vill du veta mer om detta projekt kan du ta del av arbetet länken nedan.

Bevarande av kulturarvet i Södra Östersjöregionen - ett EU-projekt

Folder med beskrivning av Craftland (PDF-dokument, 2,2 MB)

Europa Direkt

Europa Direkt är ett nätverk av informationskontor som EU-kommissionen och Europaparlamentet finansierar på cirka 400 platser runtom i Europa och Sverige. I Skåne finns fyra informationskontor: Lund, Helsingborg, Hässleholm och Sjöbo. Europa Direkt Lund har hela Sydvästra Skåne som sitt upptagningsområde, och deras service riktar sig därmed även till medborgare i Vellinge kommun.
Syftet med Europa Direkt är att hjälpa allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, institutioner, fonder och program. De kan hjälpa dig som har frågor om EU:s politik och prioriteringar, fonder och program, eller rent allmänt har frågor om hur EU fungerar.

Har du frågor om EU? Kontakta:
E-post: europadirekt@lund.se
Telefon: 046-359 51 66
Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri kyrkogata 4, Lund
Här hittar du fler länkar:linktr.ee/europadirektlund

Senast uppdaterad:
7 maj 2019 14:46