Hoppa till innehåll

Bassängbad

Om du vill öppna ett bassängbad som ska användas av allmänheten måste du först anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet för bassängbaden i kommunen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan badet tas i bruk.

Självservice

Med bassängbad avses anläggningar som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tunnor eller kar.

Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta och uppkomst av föroreningar som kan orsaka besvär eller sjukdom. Därför är det mycket viktigt att du som driver badet har bra rutiner för hur badverksamheten bedrivs. Detta kallas egenkontroll och en skriftlig egenkontroll är ett krav för en bassängverksamhet. Egenkontrollen kontrolleras av miljöenheten vid inspektioner.

Anmälan

Anmälan görs via vår e-tjänst ovan. Även övertagande av etablerade verksamheter bör anmälas.

Till anmälan ska du bifoga:

Avgift

Vid anmälan tas en avgift på 4 600 kronor ut för handläggning och administration enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige i Vellinge kommun. Om du inte anmäler verksamheten kan det leda till en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att rutiner ska skapas för kontroll av utrustning, ventilation, städning av lokaler, tvätt av lekredskap osv. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och desinfektionsmedel, måste finnas.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 14:18