Hoppa till innehåll

Hygienisk verksamhet

Om du planerar att öppna en hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta måste du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Självservice

Det kan till exempel handla om behandling med skalpeller, akupunkturnålar eller piercingverktyg. Hygienisk verksamhet som ska anmälas är till exempel fotvård, piercing/håltagning, akupunktur och tatuering.

Hygieniska verksamheter som inte innebär risk för blodsmitta och därmed inte är anmälningspliktiga kan till exempel vara hårvård, hudvård (dock är hudvård där lancetter används anmälningspliktig), massage, nagelbyggnad, zonterapi med mera. Samma regler gällande hygien och lokaler gäller dock för dessa verksamheter, eftersom det är viktigt att inga smittor sprids via behandlingarna. Miljöenheten har också regelbunden tillsyn på ej anmälningspliktiga verksamheter och vi vill gärna att du registrerar din verksamhet via e-tjänsten ovan. Registreringen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmälan görs via vår e-tjänst ovan. Även övertagande av etablerade verksamheter bör anmälas.

Till anmälan ska bifogas:

Även ambulerande verksamheter, till exempel hembesök eller besök på arbetsplatser, måste du anmäla till den kommun där du har utrymmen för att rengöra, lagra och iordningställa din utrustning. Lika höga krav på allmän hygien samt hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller för dessa verksamheter som för de stationära.

Bygglov

När en ny lokal för hygienisk behandling inrättas eller en befintlig lokal förändras krävs många gånger bygglov eller att en bygganmälan görs enligt plan- och bygglagen, till exempel om en sådan lokal anordnas i en bostad. Kontakta plan- och byggenheten för mer information.

Avgift

Vid anmälan tas en avgift om 2 000 kronor ut för handläggning och administration enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet kan det leda till en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokaler, tvätt av textilier med mera. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland andra städkemikalier och kosmetiska produkter, måste också finnas.

Publicerad:
27 september, 2018
Senast uppdaterad:
22 september, 2020