Hoppa till innehåll

Skyltar

Det krävs i de flesta fall bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Skylt är definierat i plan- och byggförordningen, PBF, som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.
Att flytta en skylt kan till exempel innebära att en befintlig skylt byter placering på byggnaden eller på marken.

Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel vara att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

I bevaransvärda områden finns utökad bygglovsplikt och även bygglovsbefriade skyltar kan kräva lov där.

För skyltar i Vellinge kommun har det antagits en skyltpolicy av Kommunstyrelsen 2018-04-04.
Skyltpolicyn är riktlinjer för hur skyltar ska se ut i olika områden.

Skyltpolicy (PDF-dokument, 12 MB)

Checklista inför ansökan

Handlingar du behöver i ansökan:

Situationsplan i skala 1:500

  • Visa skyltens placering på tomten och ange mått till tomtgräns

Ritningar i skala 1:100

  • Skyltens utseende framifrån med texten utskriven
  • Måttsatt höjd och bred samt mått från marken upp till skyltens början

Redovisa vilken typ av skylt ansökan gäller till exempel belyst skylt, inifrån upplyst skylt.

Senast uppdaterad:
8 september 2020 16:30