Hoppa till innehåll

Grävtillstånd på allmän platsmark

För att få utföra en grävning på allmän platsmark, ska ansökan om grävtillstånd skickas in till Vellinge kommun. Vid påverkan av trafik och gång- och cykelbanor behövs även en trafikanordningsplan (TA-plan).

Självservice

Ansökan görs via e-tjänsten högst upp på denna sida och handläggs inom tekniska enheten.

Arbetet får inte påbörjas förrän grävtillståndet är beviljat och trafikanordningsplanen (TA-planen) är klar att använda. Om grävning sker inom vägförening eller övrig mark ska ansökan skickas till respektive markägare.

Vid grävning inom naturreservat, strandskyddat område eller på fornminnesmärkt mark behövs tillstånd från respektive myndighet. Beslutet ska delges kommunen vid ansökan.

Avgift för grävtillstånd

Varje avgift är per ansökan.

Avgift för grävtillstånd 2 212 kronor
TA-plan där grävtillstånd ej är tillämpligt 2 212 kronor
Tidsförlängning av tillstånd 553 kronor
Senast uppdaterad:
9 februari 2024 14:49