Hoppa till innehåll

Markarrende - intresseanmälan

 1. Innan du anmäler

  Kommunens jordbruksmark tillhör Sveriges bästa jordbruksmark med en klassning enligt länsstyrelsen från 8 till 10 på en 10-gradig skala. Vellinge kommun utarrenderar idag ungefär 130 hektar åkermark och 400 hektar betesmark. Om en bostad ingår i arrendet kallas det för ”gårdsarrende”, i annat fall ”sidoarrende”. Vellinge kommun har endast sidoarrenden.

 2. Dags att anmäla

  Här lämnar du in din intresseanmälan.

  Anmäl här
 3. Personuppgiftsansvarig kommunstyrelsen

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig kommunstyrelsen. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  När ärendet kommit in kommer du bli tilldelad en handläggare.