Hoppa till innehåll

Intresseanmälan för jordbruk- och betesmark

 1. Innan du anmäler

  Kommunens jordbruksmark tillhör Sveriges bästa jordbruksmark med en klassning enligt länsstyrelsen från 8 till 10 på en 10-gradig skala. Vellinge kommun utarrenderar idag ungefär 130 hektar åkermark och 400 hektar betesmark. Om en bostad ingår i arrendet kallas det för ”gårdsarrende”, i annat fall ”sidoarrende”. Vellinge kommun har endast sidoarrenden.

 2. Dags att anmäla

  Här lämnar du in din intresseanmälan.

  Anmäl här
 3. Vad händer sen?

  När ärendet kommit in kommer du bli tilldelad en handläggare.