Hoppa till innehåll

Energi och uppvärmning

Det finns många olika sätt att värma upp sitt hus och alla har sina fördelar och nackdelar. Du kan alltid kontakta energi- och klimatrådgivaren om du vill ha hjälp att komma fram till det mest ekonomiska och klimatsmarta sättet för dig att värma upp hemma.

I Vellinge kommun står småhus för cirka 40 procent av den totala energianvändningen. För de flesta småhusägare finns det goda möjligheter att göra husets energianvändning mer effektiv och att öka andelen förnybar energi. Att installera värmepump eller solceller kombinerat med energisparåtgärder som tilläggsisolering eller fönsterbyte är vanliga sätt att minska sin energianvändning och sina uppvärmningskostnader.

Lagstiftningen ställer krav som kan vara aktuella i frågor om uppvärmning av bostäder, exempelvis att anmäla när en värmepump ska installeras.

Publicerad:
3 juli, 2018