Hoppa till innehåll

Luftvärmepumpar

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan till kommunen. Det finns dock vissa saker du bör tänka på innan du installerar den.

De senaste åren har marknaden för luftvärmepumpar ökat kraftigt. Installation av luftvärmepumpar, till exempel luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar, behöver du inte anmäla. De bör däremot alltid installeras av ett certifierat företag.

Det är alltid du som fastighetsägare/anläggningsägare som ansvarar för att luftvärmepumpen inte ger upphov till störande buller för närboende. Om störning skulle uppkomma kan kommunen ställa krav på åtgärder eller förbjuda att värmepumpen används. Om det krävs en bullermätning är det du som fastighetsägare/anläggningsägare som får bekosta den.

Om du ska installera en luftvärmepump är det därför viktigt att du tänker på risken för bullerstörning.

Tänk på att välja en värmepump med lågt källbuller (teknisk term för hur mycket buller som avges). Leverantören bör kunna ge information om de skyddsavstånd till grannfastigheter som krävs för att inte riktvärden för buller överskrids.

Om det finns risk för bullerstörning bör en fackman anlitas för att utreda den lämpligaste placeringen. Där tomterna är små och det är nära till grannar bör man noga överväga om det överhuvudtaget är lämpligt att installera en luftvärmepump.

Buller från värmepumpar får inte överstiga ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån 50 dB(A) dagtid och 45 dB(A) kvällstid. För nätter gäller 40 dB(A) som utomhusvärde och 30 dB(A) som inomhusvärde.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 15:46