Hoppa till innehåll

Solpotentialkarta

Med solpotentialkartan kan du se hur solinstrålningen infaller på just ditt tak. Genom detta ser du vilka ytor som passar för en solcellsanläggning. Du kan också räkna ut hur mycket solenergi du kan producera på ett år.

Det råder stort intresse för solenergi i Sverige. Vellinge kommun har ett relativt varmt klimat med många soltimmar, solceller och solfångare har därför goda förutsättningar att ge energi över större delen av året.

Förutom att en solcellsanläggning är en långsiktigt lönsam investering så minskar du din klimatpåverkan. Att vara självförsörjande på energi ger också en känsla av oberoende som för många är positivt.

Solenergi är attraktivt eftersom det är enkelt att hantera och driva, solcellsanläggningar är i princip underhållsfria. Solceller syns, med en solscellsanläggning på ditt tak visar du hur du tar ansvar och bidrar till en hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om solenergi i broschyren om solcellsanläggningar, se nedan under relaterade dokument.

Varför solpotentialkarta i Vellinge?

Med solpotentialkartan vill kommunen ge dig ett verktyg för att på ett enkelt sätt se vilka förutsättningar du har att producera din egen solenergi.

Solpotentialkartan är en del av Vellinge kommuns energi- och klimatarbete. Ökning av lokal produktion av förnybar energi främjar det övergripande målet att kommunens utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 20 procent från 2010 till 2020.

Solpotentialkartan

Gå in via länken till solpotentialkartan och kolla upp hur förutsättningarna verkar vara för ditt hus när det gäller att fånga in solenergi.

Solpotentialkartan

Om du har synpunkter eller frågor om kartan så skicka gärna dessa till energiradgivning@vellinge.se.

Hur har kartan tagits fram?

Solinstrålningen som redovisas i kartan bygger på beräkningar utförda i ArcGIS och verktygen Solar Area Radiation. Beräkningarna har utgått från meteorologiska och geometriska data (insamlade genom laserscanning hösten 2014) och simulerar solinstrålningen på årsbasis med hänsyn taget till skuggeffekter från exempelvis vegetation och byggnader. Eftersom beräkningarna utgår från befintliga skuggeffekter vid insamlingstillfället är det viktigt att komma ihåg att dessa förutsättningar kan ändras.

Solpotentialkartan ska ses som ett hjälpmedel som kan ge användaren en god indikation på förutsättningarna för egen produktion av solenergi. Det är dock viktigt att alltid känna till de faktiska förhållandena på plats.

Senast uppdaterad:
6 februari 2024 10:07