Hoppa till innehåll

Hund och katt

Hundar och katter är våra vanligaste sällskapsdjur och en stor källa till glädje. Samtidigt kan en grannkatt som förorenar i sandlådan eller en hund som skäller hela dagarna bli ett problem för grannarna. Det är därför viktigt att tänka på att det alltid är du som djurägare som är ansvarig för ditt djur.

Lösspringande hundar och katter

I lagen om tillsyn över hundar och katter står att de ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller störningar. Denna lag har polisen tillsynen över. Därför är det alltid polisen som ska kontaktas om det uppstår problem med lösspringande hundar och katter.

Förutom lagen om tillsyn över hundar och katter gäller också Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt specialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena i kommunen.

Läs mer

Regler för hundar Om din katt och dina grannar

Senast uppdaterad:
16 september, 2020