Hoppa till innehåll

Om din katt och dina grannar

Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tätbebyggt område bör man ändå fundera innan man skaffar en katt som inte är en innekatt.

Som kattägare har man ett stort ansvar. Miljöenheten får då och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett problem. Grannsämjan riskerar då att få sig en knäck.

Lagar om kattägares ansvar

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska katter hållas under sådan tillsyn som krävs för att de inte ska orsaka skador. Frågor som gäller lagen om tillsyn av hundar och katter hanteras av polismyndigheten.

I miljöbalken står det att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att det inte blir några olägenheter för människors hälsa. Frågor där katter påverkar människors hälsa hanteras av miljöenheten.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska skötas för att må bra. Kontakta Länsstyrelsen Skåne vid problem med vanvård av katter. Om du börjar mata herrelösa katter så tar du på dig ansvaret för katterna. Matning av katter kan också orsaka problem med råttor och andra skadedjur.

Vilka skador kan min katt orsaka?

De problem som brukar påtalas på grund av lösspringande katter är exempelvis skador på planteringar, föroreningar i rabatter och i sandlådor, repor på parkerade bilar, sönderklösta dynor på uteplatser eller att katter går in i hus genom öppna fönster eller dörrar.

Tips för förhindra att din katt stör andra

Här följer några råd för att minska risken för konflikter med grannar.

Tips för dig som känner dig störd av katter

Katter och olägenhet för människors hälsa

Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet.

Flera rättsfall visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv förhindra att katter tar sig in i hus eller passerar ens tomt.

Enligt Miljödomstolen (dom 2000-M398) är det inte ovanligt att folk har katter i villaområden och att katterna får vistas ute. Tåligheten när det gäller katter enligt rättspraxis är att en familj kan ha några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat.

Katter som passerar tomten kan vara till olägenhet för allergiker. Störningen är inte av sådan betydelse att den ska anses som en olägenhet för människors hälsa. Det är därför inte motiverat att ge kattägare i grannskapet restriktioner om deras katthållning.

När det gäller katter som tränger in i huset bedömdes det vara fastighetsägarens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda. Fastighetsägaren bör överväga om det finns skydd som kan freda tomten mot passerande katter.

Vid klagomål på katter utgår miljöenheten från ovanstående rättsfall vid bedömningen om det föreligger olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening.

Senast uppdaterad:
16 september, 2020