Hoppa till innehåll

Allemansrätt

Tack vare allemansrätten är vår svenska natur öppen för alla. Oavsett om du vandrar, cyklar eller åker skidor får du röra dig fritt nästan överallt. Du får även plocka blommor och bär, göra upp eld och övernatta i tält på privat mark.

Allemansrätten

Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Alla har rätt att vistas i naturen i Sverige. Det gäller inte bara inom begränsade områden, som i de flesta andra länder, utan så gott som överallt. I Sverige får vi åka båt på annans vatten, gå iland på stränderna, bada, övernatta i tält och vistas i skog och mark som andra äger. På en del vatten får man också fiska. Vi får lägga till och stiga iland vid strand som inte tillhör en tomt. Vi får röra oss fritt, plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta.

Att göra upp eld är tillåtet bara om det inte är minsta fara för brand. Vid torka kan allmänt eldningsförbud gälla. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till skadestånd om elden sprider sig.

Allemansrätten innebär inte att man får gå på andras tomter, åkrar och ängar med växande gröda eller på områden som är skyddade för att fåglar och andra djur ska få vara ifred. Tänk på att våren och den tidiga sommaren är en ömtålig period. Bada och fiska inte där fåglar har bon. Det är förbjudet att förstöra fågelbon. Håll hunden kopplad i skog och mark.

Tänk också på att allemansrätten inte gäller fullt ut i de naturreservat som finns i kommunen. Det kan exempelvis innebära att du inte får göra upp eld, tälta var du vill eller ta med dig hunden in i reservatet. Skyltar i området visar vad som gäller.

Har du tältat eller haft picknick ute i skog och mark måste du städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full papperskorg eller sopsäck. Vilda djur river sönder dem och drar ut skräpet. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.

Läs mer på Naturvårdsverket hemsida

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:02