Hoppa till innehåll

Markanvisningar

Inför planeringen av ny bebyggelse fördelar kommunens plan -och exploateringsenhet genom markanvisningsbeslut den mark som kommunen äger till olika intressenter.

Självservice

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger.

Kommunal markanvisning sker när kommunen som markägare säljer till privat aktör.
I samband med att plan- och exploateringsenheten ger markanvisning till en byggherre upprättar kommunen ett så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet. Förslag till nya markanvisningar på kommunens mark tas alltid fram i nära samarbete mellan plan- och exploateringsenheten och bygglovsenheten.

Pågående markanvisningar

Inbjudan till Markanvisningstävling för byggrättsarrende i Skanörs hamn, del av Skanör 2:2

Just nu pågår en markanvisningstävling för Skanörs hamnområde. Vellinge kommun vill fortsätta den positiva utvecklingen för hamnområdet och bjuder härmed in till en tävling avseende arrende av mark att utveckla centrum- och handelsverksamhet på. Ambitionen och målet med tävlingen är att hitta en arrendator som med sin verksamhet kan erbjuda ett koncept som fungerar året runt.

Här nedan kan du läsa mer:

Inbjudan markanvisningstävling (PDF-dokument, 822 kB)

Bilaga 1: Plankarta (PDF-dokument, 1,4 MB)

Bilaga 2: Plan- och genomförandebeskrivning (PDF-dokument, 2,1 MB)

Senast uppdaterad:
17 maj 2022 01:35