Hoppa till innehåll

Lov och ledighet

Lovdagar och terminsperioder för Vellinges kommunala grundskolor är gemensamma. Vid behov av ytterligare ledighet under läsåret ska ansökan om detta göras via Vklass eller inlämnad ledighetsblankett.

Läsårsperioderna 2020/2021 och 2021/2022

Höstterminen 2020

Terminen pågår från den 17 augusti till den 18 december.

Lediga dagar:

Vårterminen 2021

Terminen pågår från den 11 januari till den 11 juni.

Lediga dagar

Varje läsår har även två kompetensutvecklingsdagar, studiedagar. Dessa dagar planeras av respektive skola.

Höstterminen 2021

Terminen pågår från den19 augusti- till 22 december

Lediga dagar

Vårterminen 2022

Terminen pågår från den 12 januari - till den15 juni

Lediga dagar

Varje läsår har även en eller två kompetensutvecklingsdagar, studiedagar. Dessa dagar planeras av respektive skola.

Ansöka om ledighet utanför lov

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskola eller särskola, så får du ansöka om det. Vissa skolor använder lärportalen Vklass. På andra skolor ansöker du via en blankett. Blanketten hittar du här nedanför under rubriken ”Relaterade dokument”, eller på skolans expedition.

Lämna ansökan till elevens mentor/klassföreståndare eller via Vklass senast tre veckor före önskad ledighet.

Vellinge kommuns skolor är generellt restriktiva med att ge elever ledigt utanför lov. Det beror på att vi månar om elevernas rätt till utbildning. Eleverna måste vara närvarande för att läraren ska kunna hjälpa dem att nå så långt i sin utveckling som möjligt.

Varje ansökan prövas individuellt. Om ledigheten inte bedöms påverka elevens lärande negativt, kan eleven beviljas en kortare ledighet. I undantagsfall kan en längre ledighet beviljas, men enbart om det finns särskilda skäl.

Ytterligare information finns i dokumentet "Riktlinjer och regler för ledighet från grundskola" nedan.

Publicerad:
4 januari, 2021
Senast uppdaterad:
2 mars, 2021