Hoppa till innehåll

Bidrag, stöd och stipendier

Här finner du information om bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och social verksamhet. Vellinge kommun delar också ut stipendier till ledare och idrottare.

Självservice

Föreningsbidrag för ungdomsverksamhet

Ideella föreningar som har ungdomsverksamhet i Vellinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag av kommunen. Ansökan görs i början på varje år men grundar sig på uppgifter från föregående år. Ni skickar in en ansökan som gäller för hela året,utbetalningar sker perioden juni-september.

Ansökan ska ha inkommit till Vellinge kommun senast den 30 april.

För att bidrag ska utbetalas är det obligatoriskt att skicka in verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Ansökan

Ansök genom att fylla i vår e-tjänst ovan. Ansökan öppnas den 1 april 2024.

Fyll i ansökan noggrant

Observera att både totalt antal medlemmar samt antal flickor och pojkar ska framgå av ansökan. Man ska kunna utläsa vilka ledarutbildningsinsatser ni har genomfört under föregående verksamhetsår.

Kontrollera även era uppgifter i föreningsregistret så att de är aktuella.

Föreningsregister - fritid.vellinge.se

Föreningar med social verksamhet

Ideella föreningar som på frivillig basis bedriver stödjande eller förebyggande verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde kan söka bidrag från kommunen. Kravet är att verksamheten ska utformas så att den gynnar Vellingebor.

Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår ska vara Vellinge kommun tillhanda senast den 30 november.
Kommunen beslutar vem som ska få bidrag före den 30 december och bidraget betalas sedan ut i januari.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten som du hittar längst upp på denna sida.

Läs utdrag ur kommunens regelverk på länken nedan.

Regelverk för bidrag - vellinge.se

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 14:05