Hoppa till innehåll

Krisberedskap

En kris eller en extraordinär händelse innebär viktiga samhällsfunktioner kanske inte fungerar. Därför måste kommunen vara beredd att agera snabbt om det uppstår en kris.

Målet är att verksamhet som bedrivs när allt är som vanligt, också kan bedrivas vid svåra påfrestningar och stora olyckor samt vid höjd beredskap. Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. Det här innebär att:

Eftersom en kris eller katastrof ställer andra och större krav på bland annat snabbhet, information, samordning och beslutsmässighet än vad den normala verksamheten gör, aktiveras vid dessa händelser en krisledningsorganisation.

Vellinges krisledningsorganisation

Vellinges krisledningsorganisation ska ses som en kommunal kraftsamling för att snabbt, effektivt och handlingskraftigt skaffa kontroll över situationen. Organisationen ska fokusera på att samhällsviktiga funktioner upprätthålls och stötta den eller de drabbade förvaltningarna/verksamheterna så att ansvarsprinciper och övriga principer kan följas.

Krisberedskapsveckan
Varje år arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med landets kommuner Krisberedskapsveckan. Syftet med kampanjen är att öka människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.
Senast uppdaterad:
29 april, 2019