Hoppa till innehåll

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge kommuninvånarna ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning i händelse av krig.

Du kan se var skyddsrummen i Vellinge kommun finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kartfunktion.

Karta över skyddsrum i Vellinge kommun

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:41