Hoppa till innehåll

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) är ett samarbete mellan kommunen och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personal vid svåra påfrestningar.

I Vellinge finns en Frivillig resursgrupp (förkortas FRG) som är bemannad med personer bosatta i kommunens alla delar. FRG ska ses som en extra resursförstärkning vid en större händelse och kan hjälpa till att informera allmänhet, hjälpa till vid utrymningar och bemanna geografiska trygghetspunkter.

Frivilliga resursgruppens uppdrag

Vellinge kommun har gett Vellinge Civilförsvarsförening i uppdrag att rekrytera medlemmar samt grundkompetens utbilda och öva dessa. Utbildningen är 33 timmar lång. Den består av bland annat hjärt- och lungräddning, första hjälpen samt krisinformation och krishantering. Utbildningen bedrivs kvällstid.

Uppgifter för FRG kan vara att informera allmänheten, hjälpa till vid utrymningar och bemanna trygghetspunkter. Det finns fyra geografiska trygghetspunkter i kommunen:

Skanör-Falsterbo Tångvallaskolan
Höllviken Sandeplanskolan, byggnad A
Vellinge Vanningen/kommunhuset
Västra Ingelstad Västra Ingelstad skola, idrottshallen

Vill du bli en del av Frivilliga resursgruppen?

När kommunen behöver hjälp kan Friviliga resursgruppen ställa upp. Om du känner för att hjälpa invånarna i Vellinge kommun är du välkommen att ingå i vårt team. I dag är vi 16 medlemmar i kommunen med ytterligare 8 personer under utbildning. Efter genomförd utbildning kan du bli utkallad om det uppstår en kris. Ersättning utgår enligt avtal för Räddningstjänstpersonal i beredskap.

Kontaktpersoner Frivilliga resursgruppen
Anna Carter anna.em.carter@mac.com 072- 2323252
Kontaktpersoner Civilförsvarsföreningen
Stefan Borglund retamig@gmail.com 070-3128658

Lär mer om hur det är att vara medlem i Frivilliga Resursguppen.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:40