Hoppa till innehåll

Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg - synpunkter

När du har klagomål och/eller andra synpunkter eller förbättringsförslag inom vård och omsorg eller individ- och familjeomsorg uppskattar vi att du framför dessa till verksamheten. Du har också möjlighet att lämna ditt klagomål eller din synpunkt via vår e-tjänst.

Kontakta verksamheten för att lämna din synpunkt eller ditt klagomål

När du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom vård och omsorg eller individ- och familjeomsorg uppskattar vi att du framför dessa till den verksamhet du har synpunkter på. Verksamheten tar emot din synpunkt och ska återkoppla till dig, t.ex. med en förklaring till det som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.

Du kan också lämna din synpunkt eller ditt klagomål via vår e-tjänst

För att lämna din synpunkt eller ditt klagomål klickar du på e-tjänsten nedan. Formuläret öppnas och du fyller i de uppgifter du önskar att lämna.
Vissa uppgifter är obligatoriska att fylla i, dessa är markerade med en stjärna. Om du önskar att vara anonym, fyll i ordet "anonym" i namnrutan.

Lämna klagomål och synpunkter här

Din synpunkt eller ditt klagomål skickas till berörd verksamhet som utreder vad som hänt. Om du valt att kryssa för att du önskar återkoppling kommer verksamheten att kontakta dig för att ge dig information om utredning och eventuella åtgärder.

Synpunkter och klagomål som skickas in via e-tjänsten hanteras i ett säkert verksamhetssystem och endast behöriga personer har tillgång till informationen.

Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.