Hoppa till innehåll

Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg - synpunkter

Här kan du lämna klagomål och/eller andra synpunkter samt förbättringsförslag inom vård och omsorg. Du har möjlighet att vara anonym.

 1. Innan du lämnar synpunkt eller klagomål

  När du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet kan du antingen använda vår e-tjänst eller framföra dem till den verksamhet du har synpunkter på. Om du kontaktar verksamheten direkt tar den emot din synpunkt och återkopplar till dig, t.ex. med en förklaring till det som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.

 2. Dags att lämna synpunkt eller klagomål

  För att lämna din synpunkt eller ditt klagomål klickar du på länken nedan. Formuläret öppnas och du fyller i de uppgifter du önskar att lämna.

  Vissa uppgifter är obligatoriska att fylla i, dessa är markerade med en stjärna. Om du önskar att vara anonym, fyll i ordet "anonym" i namnrutan.

  Lämna synpunkt eller klagomål
 3. Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Din synpunkt eller ditt klagomål skickas till berörd verksamhet som utreder vad som hänt. Om du valt att kryssa för att du önskar återkoppling kommer verksamheten att kontakta dig för att ge dig information om utredning och eventuella åtgärder.

  Synpunkter och klagomål som skickas in via e-tjänsten hanteras i ett säkert verksamhetssystem och endast behöriga personer har tillgång till informationen.