Hoppa till innehåll

Särskilda insatser enligt LSS - ansökan

Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 1. Innan du ansöker

  För att styrka ditt behov av insatser kan det behövas ett intyg från din vårdcentral. För att handläggningen ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det bra om du skickar med ett intyg direkt med ansökan.

  Om du är osäker kan du alltid ringa till en LSS-handläggare för att rådfråga. Du når dem via Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

 2. Dags att ansöka

  Ansökan via blankett

  Om du saknar BankID eller inte vill ansöka digitalt kan du ladda ner blanketten nedan.
  Denna fyller du i, skriver ut och skickar till Vellinge kommun på adress:
  Vellinge kommun, 235 81 VELLINGE.

  Ansökan om LSS insats via blankett (PDF-dokument, 87 kB)

  Tänk på att du alltid kan ringa till Vellinge kommun och be att få en blankett hemskickad.

  Ansökan via e-tjänst

  För att ansöka digitalt väljer du att klicka på e-tjänsten nedan. Du loggar in med hjälp av ditt BankID.

  Om du får hjälp att ansöka av annan person behöver personen en fullmakt eller ett beslut på förordnande av god man.

  Ansökan om insatser enligt LSS kan även göras muntligen till en LSS-handläggare.

  Ansök via e-tjänst här
 3. Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Om ärendet skickas in via e-tjänsten behöver det signeras av dig som skickar in förfrågan och av samtliga vårdnadshavare om ärendet avser ert barn. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer ni få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Kontakt

  En handläggare kommer att kontakta dig eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

  Utredning

  Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller annan instans.

  Prövning

  Först görs det en så kallad personkretsbedömning för att se om du som ansöker uppfyller kriterierna för att få begära insatser enligt LSS. Om du som ansöker tillhör personkretsen så prövas din begäran enligt LSS för att kontrollera om du har rätt till det stöd du ansökt om.

  Beslut

  Du får ett skriftligt beslut på din begäran. Din begäran kan antingen beviljas eller avslås.
  Om din begäran avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av din handläggare.
  Om din begäran beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.