Hoppa till innehåll

Korttidsboende

Kommunens korttidsboende är till för dig som vid enstaka tillfällen under begränsad tid är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Självservice

Det är en biståndshandläggare som gör bedömningen om du har rätt till en plats på korttidsboende. Målet är alltid att du i mesta möjliga mån ska kunna få rätt omsorg i ditt eget hem. Korttidsboende kan man beviljas när behovet av hjälp inte kan tillgodoses i hemmet.
På korttidsboendet finns det närhet till personal som stödjer med alla hjälpinsatser du behöver.

Kommunens korttidsplatser finns på Omtankens hus i Höllviken och St Knut i Skanör.

Växelvård

Det finns avlösning i olika former för närstående, som vårdar en anhörig med stora omfattande hjälpbehov. I första hand ges avlösning i hemmet som du kan läsa mer om på sidan Avlösning i hemmet.

Avlösning i hemmet

Om avlösning i hemmet inte är tillräckligt kan växelvård på korttidsboende bli aktuellt.
Växelvård är till för dig som vårdas i hemmet av en anhörig som är i behov av återkommande perioder av avlösning, utöver hemtjänst och dagverksamhet.
Växelvård innebär att du vistas omväxlande i den egna bostaden och på korttidsboende.
Du vistas på korttidsboende var fjärde vecka.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan (fungerar inte för tillfället). Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Efter ansökan sker en utredning av ditt behov av vård och omsorg.

Avgifter

Korttidsboendet medför en kostnad för omvårdnad och en kostnad för råvaror. Kostnaden för omvårdnad ingår i maxtaxan.
Läs mer om kostnader inom äldreomsorgen på sidan om avgifter.

Avgifter inom vård och omsorg

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 13:05