Hoppa till innehåll

Bostad med särskild service

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva få stöd i ditt hem. Du kan då bo i en gruppbostad. I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Det finns personal på plats dygnet runt på gruppbostäderna.

Självservice

Besök i boendet

Regeringen meddelade genom socialminister Lena Hallengren den 15 september 2020 att besöksförbuden på rikets vård- och omsorgsboenden hävs efter den 30 september. Det betyder att det tidigare besöksförbudet som trädde i kraft den 1 april 2020 inte längre gäller.

Mot bakgrund av detta beslut råder det från och med 1 oktober 2020 ej längre besöksförbud på kommunens gruppbostäder.

Fortsätt ta ansvar

Vellinge kommun vill med bakgrund av detta be allmänheten att ha i åtanke att vi fortfarande befinner oss i en pågående pandemi. För att undvika fortsatt smittspridning är det av yttersta vikt att var och en fortsätter att ta sitt ansvar.

  • Lyssna fortsatt på verksamheternas lokala beslut och regler
  • Respektera och lyssna på personalens råd
  • Inga besök om du har symptom
  • En boende kommer att beläggas med besöksförbud om smitta misstänks

För att bromsa spridningen av coronaviruset måste vi hjälpas åt. Vi behöver vara uthålliga och alla fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att bromsa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Vi vill uppmärksamma på att Socialstyrelsen hänvisar till att det kan komma att tillämpas lokala besöksregler om smitta skulle uppstå (S2020/06466/SOF). Om detta skulle ske kommer berörda närstående informeras samt denna text uppdateras.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Vellinge kommuns gruppbostäder

I kommunen finns fem gruppbostäder. Två gruppbostäder drivs i kommunal regi och tre gruppbostäder drivs av Humana.

Presentation av våra gruppbostäder

Senast uppdaterad:
25 september, 2020