Hoppa till innehåll

Länsmansgatans gruppbostad

Länsmansgatan i Vellinge är en gruppbostad enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Gruppbostaden är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte klarar ett eget boende och som behöver hjälp och stöttning i din vardag. 

Stöd i vardagen

I gruppbostaden får du hjälp av personalen med det som du har svårt att göra på egen hand. Stödet du får utformas individuellt och tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du kan känna dig så självständig som möjligt.
Tillsammans med dig skriver personalen en plan kring hur stödet till dig ska se ut och vad målet med stödet ska vara.

Om Länsmansgatan

Gruppbostaden har fem lägenheter. I gruppbostaden finns även ett gemensamt allrum och gemensamt kök. I de gemensamma utrymmena har du möjlighet att umgås med grannar och träffa personal. Gruppbostaden ligger på bottenplan. Det finns personal dygnet runt på boendet.

Kostnader

När du bor på Länsmansgatan så hyr du din lägenhet i andra hand av Vellinge kommun. Du bestämmer själv hur du vill möblera din lägenhet och bekostar dina egna möbelinköp. Du betalar själv för mat, hemförsäkring, internetuppkoppling och förbrukningsartiklar i din lägenhet.

Kontaktuppgifter

Telefon till gruppbostaden 040-6354259

Samordnare Ann-Margret Jönsson telefon 040-42 51 57 eller e-post annmargret.jonsson@vellinge.se

Enhetschef Karolina Svensson telefon 040-42 51 69 eller e-post karolina.svensson@vellinge.se

Senast uppdaterad:
9 februari 2023 02:12