Hoppa till innehåll

Länsmansgatans gruppbostad

Länsmansgatan i Vellinge är en gruppbostad enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Gruppbostaden är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte klarar ett eget boende och som behöver hjälp och stöttning i din vardag. 

Besök i boendet

Regeringen meddelade genom socialminister Lena Hallengren den 15 september 2020 att besöksförbuden på rikets vård- och omsorgsboenden hävs efter den 30 september. Det betyder att det tidigare besöksförbudet som trädde i kraft den 1 april 2020 inte längre gäller.

Mot bakgrund av detta beslut råder det från och med 1 oktober 2020 ej längre besöksförbud på Länsmansgatans gruppbostad.

Fortsätt ta ansvar

Vellinge kommun vill med bakgrund av detta be allmänheten att ha i åtanke att vi fortfarande befinner oss i en pågående pandemi. För att undvika fortsatt smittspridning är det av yttersta vikt att var och en fortsätter att ta sitt ansvar.

  • Lyssna fortsatt på verksamheternas lokala beslut och regler
  • Respektera och lyssna på personalens råd
  • Inga besök om du har symptom
  • Ett boende kommer att beläggas med besöksförbud om smitta misstänks

För att bromsa spridningen av coronaviruset måste vi hjälpas åt. Vi behöver vara uthålliga och alla fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att bromsa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Vi vill uppmärksamma på att Socialstyrelsen hänvisar till att det kan komma att tillämpas lokala besöksregler om smitta skulle uppstå (S2020/06466/SOF). Om detta skulle ske kommer berörda närstående informeras samt denna text uppdateras.

Stöd i vardagen

I gruppbostaden får du hjälp av personalen med det som du har svårt att göra på egen hand. Stödet du får utformas individuellt och tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du kan känna dig så självständig som möjligt.
Tillsammans med dig skriver personalen en plan kring hur stödet till dig ska se ut och vad målet med stödet ska vara.

Om Länsmansgatan

Gruppbostaden har fem lägenheter. I gruppbostaden finns även ett gemensamt allrum och gemensamt kök. I de gemensamma utrymmena har du möjlighet att umgås med grannar och träffa personal. Gruppbostaden ligger på bottenplan. Det finns personal dygnet runt på boendet.

Kostnader

När du bor på Länsmansgatan så hyr du din lägenhet i andra hand av Vellinge kommun. Du bestämmer själv hur du vill möblera din lägenhet och bekostar dina egna möbelinköp. Du betalar själv för mat, hemförsäkring, internetuppkoppling och förbrukningsartiklar i din lägenhet.

Kontaktuppgifter

Telefon till gruppbostaden 040-6354259

Samordnare Jessika Granborg telefon 0733-555803 eller e-post Jessika.Granborg@vellinge.se

Enhetschef Åsa Ek telefon 040-42 56 91 eller e-post Asa.Ek02@vellinge.se

Publicerad:
13 september, 2018
Senast uppdaterad:
25 januari, 2021