Hoppa till innehåll

Synpunkter och klagomål eller beröm till omsorgsavdelningens verksamheter

När du har klagomål, är missnöjd eller har andra synpunkter eller förbättringsförslag inom vård och omsorg eller individ- och familjeomsorg uppskattar vi att du framför dessa till verksamheten. Du har också möjlighet att lämna ditt klagomål eller din synpunkt via vår e-tjänst.

Självservice

Kontakta verksamheten för att lämna din synpunkt eller ditt klagomål

När du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom vård och omsorg eller individ- och familjeomsorg uppskattar vi att du framför dessa till den verksamhet du har synpunkter på. Verksamheten tar emot din synpunkt och ska återkoppla till dig, t.ex. med en förklaring till det som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.

Om du inte är nöjd med ett beslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00 så hjälper de dig att få tala med rätt person.

Du kan också lämna din synpunkt eller ditt klagomål via vår e-tjänst

För att lämna din synpunkt eller ditt klagomål går du in på självservice högre upp på sidan. Formuläret öppnas och du fyller i de uppgifter du önskar att lämna. (För tillfället fungerar inte länken)

Vissa uppgifter är obligatoriska att fylla i, dessa är markerade med en stjärna. Om du önskar att vara anonym, fyll i ordet "anonym" i namnrutan.

Din synpunkt eller ditt klagomål skickas till berörd verksamhet som utreder vad som hänt. Om du valt att kryssa för att du önskar återkoppling kommer verksamheten att kontakta dig för att ge dig information om utredning och eventuella åtgärder.

Synpunkter och klagomål som skickas in via e-tjänsten hanteras i ett säkert verksamhetssystem och endast behöriga personer har tillgång till informationen.

Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd

Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd (Personuppgiftsansvarig omsorgsnämnd — Vellinge kommun). Sidan öppnas i ett nytt fönster.

Patientnämnden Skåne

Om du känner att du inte har fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du även lämna dina synpunkter och klagomål till Patientnämnden Skåne, se kontaktuppgifter på Patientnämnden Skåne - Region Skåne (skane.se)

Fyll i Blankett för klagomål/synpunkter till Patientnämnden (Lämna synpunkter till Patientnämnden Skåne (1177.se). Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.

Läs mer om sjukresor på Region Skånes hemsida Sjukresor och färdtjänst - Region Skåne (skane.se)

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 11:10