Hoppa till innehåll

Synpunkter och klagomål eller beröm till omsorgsavdelningens verksamheter

När du har klagomål, är missnöjd eller har andra synpunkter eller förbättringsförslag inom vård och omsorg eller individ- och familjeomsorg uppskattar vi att du framför dessa till verksamheten. Du har också möjlighet att lämna ditt klagomål eller din synpunkt via vår e-tjänst.

Självservice

Kontakta verksamheten för att lämna din synpunkt eller ditt klagomål

När du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom vård och omsorg eller individ- och familjeomsorg uppskattar vi att du framför dessa till den verksamhet du har synpunkter på. Verksamheten tar emot din synpunkt och ska återkoppla till dig, t.ex. med en förklaring till det som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.

Om du inte är nöjd med ett beslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Kontakta Vellinge Direkt så hjälper de dig att få tala med rätt person.

Du kan också lämna din synpunkt eller ditt klagomål via vår e-tjänst

På länken nedan hittar du vår e-tjänst för synpunkter och klagomål.

Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg - synpunkter (e-tjänst)

Patientnämnden Skåne

Om du känner att du inte har fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du även lämna dina synpunkter och klagomål till Patientnämnden Skåne, se kontaktuppgifter på länken nedan.

Patientnämnden Skåne - skane.se

Fyll i blankett för klagomål/synpunkter till Patientnämnden. Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Lämna synpunkter till Patientnämnden Skåne - 1177.se

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.

Läs mer om sjukresor på Region Skånes hemsida.

Sjukresor och färdtjänst - skane.se

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 11:10