Hoppa till innehåll

Synpunkter och klagomål på omsorgsavdelningens verksamheter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Är du missnöjd med vård och omsorg/hemtjänst? Dina synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

Självservice

Hit vänder du dig

Om du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom social omsorg kan du kontakta personal eller chef på den verksamhet du har synpunkter på.

Du kan också lämna dina synpunkter eller klagomål via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du även få mer information om hur du gör.

Längst ned finner du information om hur du kan kontakta Patientnämnden i Skåne.

Om du är missnöjd med ett beslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00 så hjälper de dig att få tala med rätt person.

Inte nöjd med vården? Dina synpunkter kan göra vården bättre.

Om du känner att du inte har fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om. Det kan även din närstående göra men behöver då få ett samtycke från dig.

Flera olika sätt

Tipsa IVO | IVO.se

Patientnämnden Skåne

Kontakta Patientnämnden Skåne

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.

Läs mer om sjukresor på Region Skånes hemsida

Senast uppdaterad:
23 mars, 2023