Hoppa till innehåll

Dödsfall och begravning

När en person har avlidit kan kommunen hjälpa dig med dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning i de fall tillgångarna i boet inte överstiger 5 000 kr.

Självservice

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen när boets tillgångar inte räcker till kostnaden för att anlita professionell hjälp för att göra en bouppteckning (det är dock inget krav från Skatteverket att anlita någon professionell för att göra bouppteckningen, man kan göra den själv).

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet inte överstiga cirka 5 000 kronor sedan följande kostnader har dragits:

Efterlämnar den avlidne fast egendom eller tomträtt måste en bouppteckning göras.

Du gör enklast en dödsboanmälan via Vellinge kommuns e-tjänst genom att klicka på länken nedanför.

Dödsbo - ansökan om hjälp från kommunen

Viktigt att tänka på
  • Om skulderna i dödsboet överstiger tillgångarna är begravningskostnaderna prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en faktura kommer och begär tre månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas. Det är rekommenderat att kontakta banken och spärra den avlidnes konto för samtliga utbetalningar så snart som möjligt.
Begravningsombud

Länsstyrelsen har utsett Magnus Bergström till begravningsombud för Vellinge kommuns församlingar.

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan kontaktar begravningsombudet när du anser att ditt intressen i begravningsfrågor inte tillgodoses eller när du har frågor om en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Telefonnummer: 0767-67 67 19
e-post: begravningsombud@cormab.se

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 10:51