Hoppa till innehåll

Familjebehandling

Är du, din familj eller ditt barn just nu i en period i livet som är svår att hantera? Kanske har till exempel du eller ditt barn svårigheter att hantera ilska eller så har det kanske uppstått en kris i samband med en svår händelse. Eller så behöver ni stärka föräldraförmågan eller ha stöd i att hitta fungerande rutiner i hemmet. Detta och mycket annat kan man få stöd och hjälp med i familjebehandling genom Familjeteamet.

Familjeteamet

Familjebehandlarna i Familjeteamet erbjuder rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0–20 år. Familjebehandlarna erbjuder familjesamtal, föräldrastöd och samtal med barn och unga. Hela teamet består av socionomer med flertalet vidareutbildningar och samtliga har lång erfarenhet av familjearbete.

Familjebehandling ges via bistånd från socialtjänsten efter att en utredning har genomförts. I familjebehandling fokuserar man på att göra hållbara förändringar under behandlingstiden och hjälper till att involvera och behålla positiva personer i nätverket kring familjen. Samverkan med viktiga kontakter kring familjen sker också, exempelvis med BVC, skola och sjukvård. Familjebehandlingstiden är oftast runt 6 månader.

För att göra en ansökan om familjebehandling kontaktar du Barn och familj myndighets mottag via Vellinge direkt.
Tel: 040 – 42 50 00

Vi erbjuder också kortare samtalsstöd om fem ggr. Se Råd och stöd för mer information och kontakt till detta.

Råd- och stödsamtal - vellinge.se

Vid behov av längre, mer omfattande insatser behöver du kontakta socialtjänstens mottag för ansökan om insats hos Familjeteamet. För att komma i kontakt med dem ringer du till Vellinge Direkt.

Du kan också få stöd av elevhälsan, läs mer på länken nedan.

Elevhälsa - vellinge.se

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.
Telefon 0410-558 50 

Ungdomsmottagningen Vellinge

Ungdomsmottagningen i Vellinge finns till för dig mellan 12-23 år.
Ditt besök kostar inget och ungdomsmottagningen har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Du kan t.ex. vända dig till ungdomsmottagningen om du: behöver råd, stöd eller någon att prata med, vill testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, vill prata om din sexualitet eller om relationer, behöver preventivmedel eller akut-p-piller, tror att du är gravid, tycker något i livet känns svårt. Här kan du träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare.

Telefon: 0410-35 97 30 (tidsbokning till Vellinges ungdomsmottagning sker genom växeln i Trelleborg)

Övrig kontakt

1177 vårdguiden - Att hamna i kris

UMO ungdomsmottagning på nätet - Att vara i kris

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 11:05