Hoppa till innehåll

Elevhälsa

Elevhälsan i Vellinge kommun arbetar förebyggande för att skapa en god lärandemiljö för barn och ungdomar. Verksamhetens ledord är "med elevernas hälsa och välbefinnande i fokus". Lokala elevhälsoteam finns på varje skola.

Elevhälsan i Vellinge kommun är en egen enhet som jobbar med de kommunala skolorna och förskolorna. Elevhälsan erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan kontaktas via skolan eleven går på.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder lättare sjukvård, hälsokontroller syn- och hörselundersökning. Skolsköterskan samarbetar med andra personalgrupper inom elevhälsan.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med elevernas sociala situation i och utanför skolan. Skolkuratorn erbjuder stödsamtal till enskilda elever och deras familjer. Ansvarar också för den sociala utredningen inför elevers eventuella start i särskola.

Psykolog

Elevhälsans psykolog erbjuder handledning och arbetar mot personal i skolan, skolledning, föräldrar och i vissa fall rådgivning till enskilda elever. Psykologen ansvarar för den psykologiska utredningen inför elevers eventuella start i särskola. Psykologerna arbetar mot både förskola som skola.

Specialpedagog

Kommunens specialpedagoger arbetar mot lärare, förskolelärare och föräldrar kopplade till fristående förskolor. Specialpedagogen ger stöd via observation, handledning till personal, specialkompetens till pedagoger och finns där som ett stöd vid ansökan om tilläggsbelopp.

Skolläkare

Skolläkare uppsöks efter överenskommelse med skolsköterska på skolan.

Publicerad:
2 juli, 2018