Hoppa till innehåll

Elevhälsa

Elevhälsan erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. På den här sidan kan du läsa om hur elevhälsan vid de kommunala verksamheterna jobbar. Du kommer i kontakt med oss via elevens skola. 

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

Hälsofrämjande arbete

Vi arbetar förebyggande för att elever ska få en god hälsa. Det gör vi både genom direkta kontakter med eleverna, men också genom att delta i skolans hälsoarbete. Vi försöker stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa, och medverkar till att skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Då undersöker vi barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds under årskurs 2. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds barn födda 2002 och senare under årskurs 9. Flickor erbjuds vaccination mot HPV, som är ett virus som kan utvecklas till livmoderhalscancer. Detta sker under skolår 6.

Mottagningsarbete

Eleverna är välkomna att kontakta skolsköterskemottagningen när de har behov av det. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov. Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Elevhälsoteamen

Skolsköterskor och skolläkare står för medicinsk kompetens i elevhälsoteamen. I teamen finns även pedagogisk, psykologisk och social kompetens. Teamen arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan. Teamens uppgift är också att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen och lärandet.

Arbetsmiljöarbete

Elevhälsans medicinska insats deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö på skolorna.

Patientförsäkring

Om eleverna drabbas av en skada inom vården kan de ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Tänk på att kommunens patientförsäkring inte gäller när en privat vårdgivare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag inom elevhälsan. Därför måste privata vårdgivare inom elevhälsan måste ha egen patientförsäkring.

Läs mer om patientförsäkring

Senast uppdaterad:
22 maj 2019 08:16