Hoppa till innehåll

Hemsjukvård

På uppdrag av Vellinge kommun ansvarar Förenade Care för hemsjukvården i kommunen. Du kan få sjukvård och rehabilitering i ditt hem när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral eller läkare på egen hand. Det är din läkare på vårdcentralen som ger uppdraget till kommunens sjuksköterskor.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar. De kan bland annat hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och läkemedel. Sjukvårdsinsatser kan även utföras av omvårdnadspersonal på delegation av sjuksköterska.

Avgift

För hjälp av kommunens sjuksköterska betalar du en avgift. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Kontakta Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en sjuksköterska i ditt bostadsområde.
Om du har behov av stöd och hjälp i hemmet under din rehabilitering, kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare för information.

Tillfällig vistelse i Vellinge kommun

All hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) bedrivs av Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun. När det finns behov av hemsjukvård vid tillfällig vistelse i kommunen kontaktar bosättningskommunen Förenade Care.
Kostnad för hemsjukvård faktureras bosättningskommunen i efterhand enligt fastställd taxa.

Kontakta verksamhetschef Christina Bull på telefon 040-42 57 40 eller per e-post christinabu@forenadecare.com

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
2 februari, 2021