Hemsjukvård

Du kan få sjukvård i ditt hem när du inte kan ta dig till vårdcentral eller läkare. Det är din läkare på vårdcentralen som ger uppdraget till kommunens sjuksköterskor.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt. De kan bland annat hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och medicinering. Sjukvårdsinsatser kan även utföras av omvårdnadspersonal på uppdrag av sjuksköterska.

Avgift

För hjälp av kommunens sjuksköterska betalar du en avgift. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Sedan 190301 ansvarar Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun för hemsjukvården i kommunen.

Ring Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en sjuksköterska i ditt bostadsområde.
Om du har behov av stöd och hjälp i hemmet under din rehabilitering, kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare för information.

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019