Hoppa till innehåll

Hemsjukvård

På uppdrag av Vellinge kommun ansvarar Forenede Care för hemsjukvården i kommunen. Du kan få sjukvård och rehabilitering i ditt hem när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral eller läkare på egen hand.

Sjuksköterskor

Vid behov av hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet, skriver din läkare en remiss till kommunens sjuksköterskor.

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar. De kan bland annat hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och läkemedel. Sjukvårdsinsatser kan även utföras av omvårdnadspersonal på delegation av sjuksköterska.

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för att träna eller få rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral, kan du istället få stöd med rehabiliteringen i hemmet.

För mer information om rehabilitering gå in på Rehabilitering — Vellinge kommun

Avgift

För hjälp av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut betalar du en avgift. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Tillfällig vistelse i Vellinge kommun

All hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) bedrivs av Forenede Care på uppdrag av Vellinge kommun. När det finns behov av hemsjukvård vid tillfällig vistelse i kommunen kontaktar bosättningskommunen Forenede Care.
Kostnad för hemsjukvård faktureras bosättningskommunen i efterhand enligt fastställd taxa.

Rutin för hälso- och sjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun 20210614.pdf (PDF-dokument, 22 kB)

Remiss vid förfrågan om hälso- och sjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 93 kB)

Faktureringsunderlag vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun.xlsx (Excel-dokument, 15 kB)

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Christina Bull

telefon 040-42 57 40 eller e-post christinabu@forenadecare.com

Biträdande verksamhetschef sjuksköterska Pernilla Arcombe Borglin

telefon 040-42 50 88  eller e-post pernillaa@forenadecare.com

Biträdande verksamhetschef arbets- och fysioterapeut Anna Winckler

telefon 040-42 57 02 eller e-post annaw@forenadecare.com

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 14:55