Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral kan du få stöd och hjälp av kommunens rehabilitering och hemsjukvård.

Sedan 190301 ansvarar Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun för kommunens rehabilitering.

I kommunens rehabilitering och hemsjukvård arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. De kan bl a hjälpa dig med träning i vardagen. De kan också hjälpa dig med att prova hjälpmedel.

Ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt bostadsområde i god tid inför en operation om du tror att du behöver få hjälpmedel utprovade.

Avgift

För besök av kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut och sjukgymnast betalar du en avgift. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Ansökan

Ring Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast.

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika hjälpmedel som underlättar din vardag. Exempel på hjälpmedel kan vara rullstol, kryckor eller rollator.
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019