Hoppa till innehåll

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral, kan du istället få stöd med träning och rehabilitering i hemmet.

Förenade Care ansvarar på uppdrag av Vellinge kommun för kommunens rehabilitering.

Arbetsterapeuten och fysioterapeuten/sjukgymnasten gör en bedömning och utformar därefter träning och rehabilitering efter ditt behov. Detta görs tillsammans med dig. De kan också hjälpa dig med att prova ut hjälpmedel.

Vid behov av hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet, gå in på Hemsjukvård- Vellinge kommun

Avgift

För besök av kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut och sjukgymnast betalar du en avgift. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Kontakt

Ring Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast.

Hjälpmedel

För dig som är sjuk eller har en funktionsnedsättning finns det olika hjälpmedel att tillgå som kan underlätta din vardag.
Senast uppdaterad:
30 januari 2024 13:43