Hoppa till innehåll

Hjälpmedel

För dig som är sjuk eller har en funktionsnedsättning finns det olika hjälpmedel att tillgå som kan underlätta din vardag. Exempel på hjälpmedel kan vara rullstol, duschpall, rollator eller kognitiva hjälpmedel.

Du som är folkbokförd i kommunen, är över 20 år och som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få hyra hjälpmedel från kommunen för att underlätta din vardag.

Hjälpmedel från Vellinge kommun

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som utifrån en medicinsk behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet.
Du får hyra hjälpmedlet så länge du har behov av det.
Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns det även möjlighet att få sin bostad anpassad.

Planerad operation

Kontakta oss i god tid inför en operation om du tror att du behöver få hjälpmedel utprovade, telefon 040-42 50 00.

Hjälpmedel från Region Skåne

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom elrullstolar och vissa andra hjälpmedel sköts av Region Skåne.

Läs mer om hjälpmedel för personer under 20 år på Region Skånes hemsida

Avgifter

Du betalar efter din betalningsförmåga. Ordination av hjälpmedel debiteras som besök av arbetsterapeut och sjukgymnast. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Ansöka

Kontakta Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Ditt ansvar när du hyr ett hjälpmedel

Du ansvarar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet, som att byta däck och slang på en rullstol.
Om du upptäcker något fel på hjälpmedlet ska du genast kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Återlämna hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det snarast återlämnas rengjort till hjälpmedelsåterlämningen på Perstorpsgatan 20, den röda träbyggnaden, i Vellinge.
Öppet varje dag, även på helger, afton och röda dagar klockan 07.00-17.00 

Om du eller din närstående inte har möjlighet att lämna tillbaka ditt hjälpmedel , ta kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut på telefon, 040- 42 50 00. Du ska då även skriva ut och fylla i blanketten ”Återlämning av hjälpmedel”. Ifylld blankett ska följa med när du lämnar tillbaka hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel.pdf (PDF-dokument, 435 kB)

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Du som inte är folkbokförd i Vellinge kommun har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via Sodexo Hjälpmedel. Du når Sodexo Hjälpmedel på telefon 010-250 69 00.

För övriga hjälpmedel hänvisas till din hemkommun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande.

Andra sätt att finna hjälpmedel

Utöver de hjälpmedel som kommunen eller regionen ansvarar för finns det enkla och bra produkter som kan ge stöd i vardagen som du kan hitta själv. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan ge tips eller hänvisa till inköpsställen.

Dels kan röra sig om enkla hjälpmedel vid fysiska hinder, men det finns även ett stort utbud av produkter och tjänster vid kognitiv svikt eller minnesproblematik.

Exempel är olika tillsynstjänster där anhöriga kan få notiser via en app om att ytterdörren är öppen, digitala kalendrar eller medicinrobotar som ger rätt mängd medicin vid rätt tidpunkt. Kontakta en av kommunens arbetsterapeuter för att få råd. Du kan även gå in på Vellinge stadsnäts hemsida för att se vilka välfärdstjänster som erbjuds. (Länk Vesab)

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral kan du få stöd och hjälp av kommunens rehabilitering och hemsjukvård.
Senast uppdaterad:
30 januari 2024 13:41