Hoppa till innehåll

Hjälpmedel

Du som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få olika hjälpmedel som underlättar din vardag. Exempel på hjälpmedel kan vara rullstol, duschpall, rollator eller kognitiva hjälpmedel.

Du som är folkbokförd i kommunen, är över 20 år och som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel från kommunen för att underlätta din vardag.

Hjälpmedel från Vellinge kommun

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som utifrån en medicinsk behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet.
Du får låna hjälpmedlet så länge du har behov av det.
Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns det även möjlighet att få sin bostad anpassad.

Planerad operation

Kontakta oss i god tid inför en operation om du tror att du behöver få hjälpmedel utprovade, telefon 040-42 50 00.

Hjälpmedel från Region Skåne

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom elrullstolar och vissa andra hjälpmedel sköts av Region Skåne.

Läs mer om hjälpmedel för personer under 20 år på Region Skånes hemsida

Avgifter

Du betalar efter din betalningsförmåga. Utprovning av hjälpmedel debiteras som ett besök av arbetsterapeut/ sjukgymnast och är en engångskostnad. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter för dig som bor i eget hem (PDF-dokument, 154 kB)

Avgifter inom vård och omsorg

Ansöka

Kontakta Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Ditt ansvar när du lånar ett hjälpmedel

Du ansvarar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet, som att byta däck och slang på en rullstol.
Om du upptäcker något fel på hjälpmedlet ska du genast kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Återlämna hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det snarast återlämnas rengjort till hjälpmedelsåterlämningen på Perstorpsgatan 20, den röda träbyggnaden, i Vellinge.
Öppet varje dag, även på helger, afton och röda dagar klockan 07.00-17.00 

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Du som inte är folkbokförd i Vellinge kommun har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via Sodexo Hjälpmedel. Du når Sodexo Hjälpmedel på telefon 010-250 69 00.

För övriga hjälpmedel hänvisas till din hemkommun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande.

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral kan du få stöd och hjälp av kommunens rehabilitering och hemsjukvård.
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
11 september, 2020