Hoppa till innehåll

Hållbarhet i Arbete och etablering

Arbetet inom verksamheten Arbete och etablering präglas av ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ambitionen är att bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Vi arbetar med människor. Vi stödjer individer att på olika sätt närma sig reguljär arbetsmarknad, vi erbjuder hjälp med arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning och praktik samt olika former av arbetsmarknadsanställningar i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Stödet som erbjuds innefattar även personens fysiska och psykiska välmående. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda coaching och söker förmedla kunskap om vikten av fysisk aktivitet och hälsosam kost.

Vi arbetar med natur och miljö. Genom samarbetet med Skånska Landskap och Länsstyrelsen får vi ofta uppdrag i naturreservaten i kommunen. Vid Arriesjön har våra anställda ansvarat för renhållning och verkat som naturvärdar. Naturvärdarna har genomgått utbildning hos Skånska Landskap. Vi ansvarar även för underhåll av Skåneleden, och detta sker precis som med Arriesjön i samverkan med Skånska landskap och region Skåne.

Skåneleden, tillsammans med renhållning kring kommunens kuststräckor är också en stor del av våra feriepraktikanters arbetsuppgifter under sommarmånaderna.

Vi återvinner och återanvänder saker. På Arbetscentrum, i Vellinge norra industriområde ryms förutom kontor även våra verkstäder. Därifrån utgår vi när vi utför uppdrag och tjänster till kommunala verksamheter. Vi återanvänder byggnads och snickerimaterial från gamla lastpallar och annat tidigare använt virke och i vår måleri- och sliperiverkstad restaurerar vi begagnade möbler och cyklar.

Sluta slösa I arbetet med att utföra uppdrag och renovera möbler och saker till kommunens olika verksamheter minskar vi resursslöseriet och bidrar aktivt till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Publicerad:
22 februari, 2022