Hoppa till innehåll

Adoption

Adoption innebär att juridiskt skapa ett nytt band mellan barn och förälder eller juridiskt bekräfta ett band som redan finns. Adoptionen kan gälla ett barn som bor i Sverige eller i ett annat land. En adoption ska alltid vara till barnets bästa.

Internationell adoption

För att ta emot ett utländskt barn för adoption behövs ett medgivande från socialnämnden. Utredningen genomförs av familjerätten i den kommun du bor i. Det är en omfattande utredning som tar flera månader att genomföra. Utredningen har barnets behov och rätt till goda familjeförhållande i centrum.

Medgivande från kommunen - mfof.se

För att påbörja en adoptionsprocess måste du/ni alltid inleda med ett informationssamtal på familjerätten. Om ni vill starta processen kommer ni därefter hänvisas till en obligatorisk föräldrautbildning som måste genomgås innan medgivandeutredningen kan påbörjas.

Nationell adoption

Ansökan om att få adoptera makes/registrerad partners barn eller ett barn som du på annat sätt har en föräldra-barn relation till görs till tingsrätten. På uppdrag av tingsrätten utreder och bedömer familjerätten huruvida adoptionen kan anses vara till barnets bästa. Tingsrätten fattar därefter beslut.

Adoption inom Sverige - domstol.se

Väldigt få barn i Sverige får en helt ny familj genom adoption. Är du intresserad av information kring processen är du välkommen att kontakta familjerätten. Ett alternativ är att bli familjehem eller jourhem.

Familjehem - vellinge.se

Att adoptera - mfof.se

För dig som är adopterad och vill söka ditt ursprung:

Information om stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning - mfof.se

För dig som är adopterad eller har adopterat:

Samtalsstöd för adopterade och adoptivföäldrar - mfof.se

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt.

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 11:19