Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för diskussion och utbyte av information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Rådet träffas fyra gånger per år.

De pensionärsorganisationer som har betalande medlemmar i kommunen och som tillhör en riksorganisation för pensionärer kan välja ledamöter till kommunala pensionärsrådet.

I rådet sitter också representanter från nämnderna och kommunstyrelsen.

Mötesdatum våren 2019

KPR au

2019-09-02, kl. 13-15
2019-12-02, kl. 13-15

KPR

2019-09-16, kl 13-15
2019-12-16, kl 13-15

Vellinge kommuns pensionärsråd

Ordinarie ledamöter Organisation Ersättare
Thommy Gransten, ordförande Omsorgsnämnden Bob Ericsson, Lennart Willemo, Olof Löfgren
Birgitta Ericson Erch, vice ordförande PRO Skanör-Falsterbo Ulla-Britt Börjesson
Eric Queckfeldt Kommunstyrelsen
Pia Andersson Tekniska nämnden Thorvald Lindhe
Christine Andersson (M) Myndighetsservicenämnden Stellan Carlsson (M)
Christer Johannesson PRO Vellinge Jan Holmgren
Kenth Gröndahl PRO Månstorp Willy Olsson
Gerd Nordquist Ljungens seniorer SPF Solweig Persson
SPF Klubb 72 Vellinge Ella Britta Heldeborn
Gunilla Thysell Sällskapet Armeria Mona Bolin Callmar
Gudrun Clair Ljungens Seniorer SPF Solweig Persson
Kjell Stridh SPRF avdelning 57
SPRF avdelning 59 Trelleborg Jan-Erik Klein
Alice Olsson Palm PRO Räng/Höllviken Rune Jeglertz
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
5 juni, 2019