Hoppa till innehåll

Samverkan med föreningar

Föreningar spelar en viktig roll i samhället. Både för att skapa gemenskap och aktiviteter och därmed förebygga ofrivillig ensamhet, men även för att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och samhället i stort.

Omsorgsnämnden samverkar sedan många år med det lokala föreningslivet, kopplat till verksamheter och aktiviteter för kommunens äldre. Föreningslivet har genom sitt arbete och engagemang bidragit till att omsorgsnämndens olika former av stöd, såsom föreningsbidrag, aktivitetspeng för 75+ och aktivitetsbidrag, fått ett meningsfullt innehåll med goda effekter för kommuninvånarna.

Inriktningsdokument för fortsatt arbete med att förebygga ensamhet bland äldre

Inom ramen för Framtidssäkrad välfärd har omsorgsnämnden och föreningslivet tagit fram ett inriktningsdokument för fortsatt arbete med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Inriktningsdokument 2022-2023.pdf (PDF-dokument, 430 kB)

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 12:33