Hoppa till innehåll

Aktivitetshus för seniorer

Kommunens aktivitetshus fungerar som en social mötesplats för dig som är äldre. Här anordnas också särskilda aktiviteter och stöd för dig som vårdar en närstående.

Almgården och Bäckagården

Som en åtgärd för att förebygga smittspridning av coronaviruset har aktivitetshusen Almgården och Bäckagården fortsatt vissa begränsningar i sin verksamhet. Beslutet gäller från och med 1 oktober 2020. Beslutet innebär:

De lokala förutsättningarna i respektive aktivitetshus avgör i vilken omfattning restaurangerna kan ta emot externa gäster, såsom lokalernas storlek och möjligheter att möblera om för att skapa en säker miljö. Kontakta därför ditt aktivitetshus för information om vad som gäller för deras restaurang. Alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter kommer att följas.

För att begränsa antalet externa gäster i aktivitetshusen har föreningar tillsvidare inte möjlighet att arrangera aktiviteter i aktivitetshusen.

Postgården

Mot bakgrund av konstaterat ökad smittspridning av coronavirus har omsorgsnämnden beslutat att stänga aktivitetshuset Postgården från och med 23 oktober 2020.

Beslutet innebär att samtliga aktiviteter i aktivitetshusets lokaler ställs in tillsvidare. Restaurangen ska fortsatt kunna leverera lunchmåltider till de boende i trygghetslägenheterna på Postgården.

Beslutet att stänga aktivitetshuset Postgården gäller till dess att omsorgsnämnden fattar nytt beslut.

För mer information för respektive Aktivitetshus, klicka på länken.

Almgårdens aktivitetshus i Vellinge

Bäckagårdens aktivitetshus i Skanör

Postgårdens aktivitetshus i Höllviken

Publicerad:
12 september, 2018
Senast uppdaterad:
23 oktober, 2020