Hoppa till innehåll

Föräldrautbildningar

Alla kämpar vi med vårt föräldraskap ibland. Det kan kännas skönt att träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter och få lite tips och råd av erfarna gruppledare. Följande föräldrautbildningar erbjuds i kommunen just nu.

COS (Trygghetscirkeln) 0-6 år

Trygghetscirkeln (Circle of Security) bygger på anknytningsteori och har utvecklats ur cirka 50 års forskning om vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi tittar på våra egna erfarenheter och funderar över hur de kan avspegla sig i vårt föräldraskap.

Vi tittar på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar tillsammans utifrån dem. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av till gruppen.

Det rekommenderas att du deltar vid samtliga tillfällen eftersom träffarna bygger på varandra.

Vellinge kommun har erbjudit Trygghetscirkeln löpande på respektive Familjecentral i Vellinge och Höllviken. Kursen är mycket uppskattad av föräldrar somgått den.

Nästa kurstillfälle COS

Familjernas hus i Höllviken, Kungstorpsvägen 10 C

27 februari kl 10-12
5 mars kl 10-12
19 mars kl 10-12
2 april kl 10-12

Familjernas hus i Vellinge, Stortorget 6

8 maj 9.30-11.30
15 maj 9.30-11.30
22 maj 9.30-11.30
29 maj 9.30-11.30

Klicka här för anmälan

Har du några frågor om någon av utbildningarna, kontakta Maria Sundberg på 040- 635 42 26 eller maria.sundberg@vellinge.se

Tidigare deltagare om COS

” Hjälpsamt och en hög nivå genom hela kursen. Enkelt att ta till sig och fint att gå i grupp med andra föräldrar som också delar med sig”

”Fantastiskt givande! Har skapat ett reflekterande förhållningssätt hos mig. Innehållet har öppnat mina ögon och gjort mig tryggare i min föräldraroll”

”Alla borde få chansen att till den här utbildningen”.

ABC (Alla barn i centrum) 3-12 år

ABC är en föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens.

Under 4 träffar går vi igenom teman som Visa kärlek, Vara med, Visa vägen, Välja Strider samt en återträff 1-2 månader efter avslutad kurs. Det rekommenderas att man går samtliga tillfällen då träffarna bygger på varandra.

Vellinge har satsat på ABC och startade kurser våren 2023 och den har visat sig vara mycket uppskattad av föräldrar. Mycket handfasta tips på hur man får vardagen att flyta bättre med mindre konflikter.

Nästa kurstillfälle ABC

Lindesgården i Vellinge, Malmövägen 1

9 februari kl 9.30 – 12
23 februari kl 9.30 – 12
8 mars kl 9.30 – 12
22 mars kl 9.30 – 12
Återträff 7 juni

Familjernas hus i Höllviken, Kungstorpsvägen 10 C

19 april kl 9.30-12
3 maj kl 9.30-12
17 maj kl 9.30-12
24 maj kl 9.30-12
Återträff 23 augusti 9.30-12

Klicka här för anmälan

Har du några frågor om någon av utbildningarna, kontakta Maria Sundberg på 040- 635 42 26 eller maria.sundberg@vellinge.se

Tidigare deltagare om ABC

” Självreflektion! Hur jag agerar påverkar situationen med mitt barn, jättegivande”

”Min relation till sonen har blivit bättre”

”Kursen passar alla, man behöver uppdatera sig i hur mycket krav man kan ställa på sitt barn”

FÖS (Föräldraskap i Sverige)

Föräldraskap i Sverige är föräldraträffar för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om det svenska samhället och att vara förälder i Sverige. Föräldraskap i Sverige tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under fem gruppträffar möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra.

Träffarna är 2,5 timme långa och leds av 2 utbildade gruppledare.

Träff 1 – Familj i nytt land
Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
Träff 3 – Hälsa och sjukvård
Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

För frågor och anmälan kontakta Maria Sundberg på 040- 635 42 26 eller på Maria.sundberg@vellinge.se

Relaterade dokument

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 14:32