Hoppa till innehåll

För dig som är god man eller förvaltare

Här hittar du information och stöd i ditt arbete som god man eller förvaltare, samt fakta om vad som ingår i respektive uppdrag.

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan omfatta att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

Vad som ingår i uppdraget framgår av ditt registerutdrag som du får från Överförmyndaren. Om du är osäker på vad som ingår i de olika delarna av uppdraget kan du fråga en av överförmyndarhandläggarna.

Det finns hjälp och utbildning att få för dig som är god man eller förvaltare. Överförmyndaren ordnar olika utbildningstillfällen under året som ska vara till hjälp för dig att klara ditt uppdrag på bästa sätt.

Aktuella utbildningar för ställföreträdare:

Just nu finns det inga utbildningar planerade.

Information och aktuella nyheter kommuniceras via e-post och vår hemsida. För att försäkra dig om att du får all information behöver vi ha din e-postadress. Om du flyttar måste du alltid meddela överförmyndaren din nya adress.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 16:06