Hoppa till innehåll

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Personer som är under 18 år är omyndiga och kan inte företräda sina egna intressen. Alla omyndiga personer ska därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa situationer måste tingsrätten utse någon annan person till dessa roller. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna är frånvarande under lång tid och därför inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid liksom ensamkommande barn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och, om inte rätten beslutat något annat, även som förmyndare. Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Detta innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård och myndigheter. En särskilt förordnad vårdnadshavare ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet samt att ansöka om pass och id-kort.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar man också för barnets ekonomi och är skyldig att årligen redovisa denna till överförmyndaren. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, ansvarar den särskilt förordnade vårdnadshavaren för förvaltningen av dessa tillgångar.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har man ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. Barnet har ingen arvsrätt efter den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Redovisningsskyldighet och ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man skyldig att en gång per år redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ett arvode, det vill säga ersättning. Arvodet för den del i uppdraget som avser förmynderskapet beslutas av överförmyndaren i den kommun där barnet är folkbokförd. I Vellinge beslutar överförmyndaren även om arvode för den del i uppdraget som avser vårdnadshavareskapet.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Har du frågor om uppdraget eller vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare kan kontakta överförmyndarhandläggare via Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Publicerad:
22 mars, 2023