Hoppa till innehåll

Feriepraktik

Vi är nu klara med matchningen av de första platserna som annonserades.

Vellinge kommun har öppnat upp för 55 stycken nya praktikplatser utöver de som redan har annonserats. De nya platserna är till för dig som är född mellan 2000 och 2003. Arbetet med att matcha de nya 55 platserna pågår och vi beräknar att vara klara med detta inom två veckor. Erbjudanden skickas ut via e-post och det är viktigt att gå in på ”mina sidor” och tacka ja/nej till platsen.

Länk till Mina sidor
MatchaNu - Vellinge kommun - Mina sidor

Till dig som blir erbjuden en plats.
De som blir erbjudna en plats får ett e-post. Det är viktigt att du loggar in på Matcha.nu och Mina sidor där du bekräftar/tackar ja, senast den datum som är angiven. Önskar du inte den plats du blivit erbjuden tackar du nej.

Innan du kan börja jobba är det några saker som är viktiga.

Du behöver skriva under ett anställningsavtal. Är du under 18 år behöver målsman också skriva under avtalet.

Du ska också skriva under en risk- och säkerhetsanalys, ta del av Vellinge kommun policys och visa utdrag från belastningsregistret (för platser inom skola, barn och äldreomsorg).

I samband med att du skickar in ditt anställningsavtal kan du också skicka in jämkningsblanketten (intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag) om du vill göra det.

För att löneutbetalning ska ske smidigt behöver du anmäla lönekonto till Swedbank. Är du över 18 år kan du själv registrera lönekonto på Swedbanks hemsida med hjälp av bank-id. Är du under 18 år behöver du besöka ett Swedbank kontor tillsammans med målsman.

Således är där en del praktiska saker som behöver fungera för att du ska kunna börja jobba.

Längre fram i processen kommer du att få ett informationsmail avseende ovan.

Vad är mer viktigt att tänka på?
Har du behov som innebär att arbetsplatsen behöver anpassa arbetet tar du direkt kontakt med arbetsplatsen och diskuterar detta.

Covid-19
Vellinge kommun följer utvecklingen i Sverige avseende covid-19. För dig som har feriepraktik är det viktigt att du följer föreskrifter och allmänna råd. Läs mera på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Skydda dig och andra — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För alla som har feriepraktik gäller att:
* du ska stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
* håll avstånd till andra människor.
* tvätta händerna noga och ofta
* hosta och nys i armvecket
* följ din handledares instruktioner i alla situationer.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?
Har du frågor kan du nå oss via e-post: feriepraktik@vellinge.se. Telefon: 040-425159.

Information till de som lämnar personuppgifter i ansökan till feriearbete
Vellinge kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter (e-post, mobilnummer, adress) och även personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera rekryteringen och bemanningen hos förmedlingen. Vi använder de uppgifter som du angivit vid registreringen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Uppgifterna kommer att sparas till dess att sommarens feriearbete är över och anledningen till detta är att vi ska kunna rekrytera nya ungdomar om behov uppstår. Efter det att 2021 års feriearbete har avslutats och statistik tagits fram kommer uppgifterna i databasen att avidentifieras.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med svenska myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. I processen ingår det att dela personuppgifter med arbetsplatser.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är vellinge.kommun@vellinge.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vellinge.kommun@vellinge.se. Du når vårt personuppgiftsombud på dataskyddsombud@vellinge.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Frågor och svar

Vem kan söka feriepraktikplats i Vellinge kommun?
Gällande de nya 55 platserna kan du som är född mellan 2000 och 2003 söka dessa. Du behöver vara folkbokförd i Vellinge kommun och ha ett fullständigt personnummer.

Hur söker jag en feriepraktikplats?
Du söker via Matcha.Nu. Ansökan är öppen mellan den 9 april-25 april. Blir du erbjuden en plats är det mycket viktigt att du loggar in och tackar ja till platsen senast den datum som är angiven.

Vem får feriepraktikplats?
Platserna kommer att lottas ut bland de som ansöker om feriepraktikplats. Den som hade en praktikplats under 2020 kommer ej att vara med i lottningen.

Söker du till strandvakt finns speciella antagningsregler som vi berättar om nedan. I övrigt är det samma förutsättningar och villkor som gäller.

Vad gäller för feriepraktik som strandvakt?
Perioderna för strandvakt skiljer sig från övriga praktikplatser. Se information om perioder längre ner.

För att kunna ha feriepraktik som strandvakt behöver du göra ett simtest. Du behöver kunna simma 300 meter under 8 minuter (ryggsim är ej tillåtet). Du behöver också genomgå en utbildning på totalt 30 timmar och få godkänt på alla moment. Steg 1 i utbildningen görs från hemmet via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Steg 2 i utbildningen äger rum mellan den 14 juni och den 18 juni (5 timmar om dagen).

För att kunna ha feriepraktik som strandvakt behöver du ha fyllt 16 år innan utbildningen startar.

Har du något annat lönearbete under din feriepraktikperiod?
Tänk då på att det finns regler om hur många timmar du får jobba utan uppehåll.

Du som är yngre än 16 år ska minst ha 14 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila).

Du som är äldre än 16 år ska minst ha 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila).

Får jag själv välja på vilken arbetsplats jag ska göra min praktik?
I ansökningsformuläret finns möjlighet att komma med önskemål under vilken period du vill arbeta och inom vilket området. Så långt det är möjligt försöker vi ta hänsyn till dina önskemål men du kan inte själv välja.

Blir du erbjuden en plats inom ett visst område, t.ex. barnomsorg, är det viktigt att du är flexibel och beredd på att utföra andra arbetsuppgifter under perioden.

Vilka tidsperioder kan jag ansöka om?
För platser inom äldreomsorg, barnomsorg, kök, bibliotek, musik/sång och vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete gäller följande perioder:
Period 1: Vecka 24-26
Period 2: Vecka 27-29
Period 3: Vecka 30-32

För feriepraktik som strandvakt gäller följande perioder:
Period 1: Vecka 25-27
Period 2: Vecka 26-28
Period 3: Vecka 27-29
Period 4: Vecka 28-30
Period 5: Vecka 29-31
Period 6: Vecka 30-32

Får jag jobba mer än en period?
Nej. Anledningen är att vi vill att så många som möjligt ska få chansen till en feriepraktikplats.

Vilka är arbetstiderna?
Under tre veckor jobbar du sex timmar per dag, högst 90 timmar totalt. En arbetsdag består av sex timmars arbete och 30 minuters obetald lunchrast.

Arbetstiderna kan variera. Du kontaktar arbetsplatsen så fort du fått hem ditt antagningsbrev för att få reda på arbetstiderna.

Om du missar någon dag, exempelvis på grund av sjukdom, har du i vissa fall möjlighet att jobba in dessa timmar. Du kan då förlänga vissa arbetsdagar upp till åtta timmar. Detta gäller även er som arbetar vecka 25 när midsommarafton infaller och feriepraktikanterna är lediga på fredagen. Det är arbetsplatsen som bestämmer om du kan jobba in timmar.

Prata med din arbetsplats för att få veta vad som gäller för just dig.

Hur mycket får jag i lön?
Lönen är 70 kronor/timme inklusive semesterersättning. Är du född 2002 eller tidigare är din lön 90 kr per timme.

När och hur betalas lönen ut?
Din lön betalas ut månaden efter du arbetat. Om du till exempel arbetar i juni får du din lön den 27 juli. Det är din arbetsplats (ansvarig handledare) som ansvarar för att närvarorapporten / lönerapporten skickas in till Vellinge kommuns löneavdelning.

Om du vill ha din lön insatt på ditt bankkonto ska du registrera ditt konto på Swedbanks kontoregister som du hittar på Swedbanks hemsida. Om du har frågor om kontoregistret kontaktar du Swedbank.

Har du fyllt 18 år och har bank-id kan du själva registrera ditt lönekonto på Swedbank. Är du under 18 år behöver du besöka ett Swedbank kontor tillsammans med målsman.

Har jag rätt till sjukersättning?
Nej, någon sjukersättning utgår inte. I samråd med arbetsplatsen kan du ha möjlighet att få jobba in vissa timmar.

Måste jag betala skatt?
Om du tjänar mindre än 20 135 kronor under hela året (2021) behöver du inte betala skatt för din inkomst. Kontakta Skatteverket för mera information. I samband med att du skriver under ditt anställningsavtal skickar du in blanketten till oss om du vill.
Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) | Skatteverket

När får jag veta om jag fått feriepraktikplats?
Du som har fått en plats kommer preliminärt att få ett meddelande under april månad. Du som har fått en plats behöver bekräfta att du vill ha den genom att logga in på”mina sidor” i MatchaNu.

Kan jag sätta upp mig på en reservlista för att få en plats om någon tackar nej?
Nej. Om någon tackar nej till sin feriepraktikplats lottar vi fram en ny ungdom som erbjuds platsen.

Kan jag byta feriepraktikplats om jag inte blir nöjd med jobbet jag fått?
Vi gör vårt bästa för att du ska få en plats som du är nöjd med men du kan inte byta plats. Det är viktigt att du tackar ja till din plats så snabbt som möjligt.

Du kan nå oss via e-post: feriepraktik@vellinge.se eller på nummer 040-42 51 59. Under perioder kommer vi att ha mycket att göra och med fördel kontaktar du oss via e-post.

Måste jag begära ett utdrag ur belastningsregistret?
Om du får en plats inom skola, barn- eller äldreomsorg behöver du begära utdrag ur belastningsregistret. Detta är ett krav för att du ska kunna börja arbeta. Blanketter hittar du på polisens hemsida (se länk nedan). Du kan begära utdraget från Polismyndigheten via post eller e-post. Detta kostar inget. Det utdrag du ska beställa heter “Arbete inom skola eller förskola 442.5”.
När du fått utdraget från Polismyndigheten ska du lämna kuvertet (oöppnat) till Arbetscentrum i samband med att du skriver under ditt anställningsavtal. Notera att det tar ca 2 veckor att få utdraget.

Du kan behöva visa belastningsregister även om du har en plats som inte är inom skola, barn-eller äldreomsorg.
Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)

Publicerad:
1 mars, 2021