Hoppa till innehåll

Våld i nära relation

Våld och övergrepp är aldrig okej att bli utsatt för. Blir du utsatt för våld eller övergrepp av någon i din familj kan du få stöd och hjälp.

Självservice

Lämna sidan snabbt

Tänk på att du kan surfa privat!
Välj privat/in private i inställningar i
din webbläsare så syns sidan ej i webbhistoriken!

Vi som jobbar med människor som blivit utsatta för våld, övergrepp eller hot vet att vem som helst kan drabbas. Det kan vara våld i familjen eller i skolan. Det kan vara föräldrar, barn eller syskon som slår en partner, förälder eller syskon. Vi träffar människor med olika bakgrund och olika sexuell läggning, med olika regioner, både kvinnor, män och barn. Våld är många saker, det kan vara sparkar och slag, att man blir inlåst, att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt, att bli kallad för något fult och elakt eller få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

För barn kan våld och innebära att vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara att man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, någon i familjen tar ens pengar, att man inte får omtanke och kärlek. Vuxna måste ta hand om sina barn på ett bra sätt. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Våld är inget tecken på kärlek

En relation som innehåller kontroll, förtryck eller våld kan kallas för en destruktiv relation. Sådana kärleksrelationer är vanligare än många tror. Det allra vanligaste är att tjejer och kvinnor blir utsatta av en manlig partner. Men destruktiva relationer har också kvinnliga våldsutövare och finns inom homosexuella relationer och i alla åldrar.

När man är i en relation där det förekommer våld kan det vara svårt att inse och sätta ord på vad det är som händer. Det är aldrig ens eget fel att den man är ihop med gör en illa och man kan alltid kontakta kvinnofridslinjer, kvinnofridssamordnaren och socialtjänstens mottag, via Vellinge direkt, för att få rådgivning och hjälp. Du kan även använda vårt kontaktformulär för att vi ska kontakta dig.

Våld i nära relation, kontakt för stöd - kontaktformulär

Våld i nära relationer - youtube.com

Våga Agera!

Vellinge kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva, bo och vistas i. Genom att vi som grannar och medmänniskor vågar agera vid oro för pågående våld kan vi tillsammans stoppa våldet.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer kan förekomma i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld i nära relationer kan förutom i partnerrelationer även förekomma i familje- och släktrelationer samt våld som barn upplever och bevittnar i sin familj.

Våldets uttryck kan vara allt från subtila handlingar till grova handlingar som är brottsliga. Exempel på olika former av våld är fysiskt, psykiskt och sexuellt. Våld i nära relationer skiljer sig från andra former av övergrepp genom att det ofta utövas under en längre period och ökar i intensitet med tiden. Våldet sker oftast i hemmet, en plats som borde vara den tryggaste platsen för oss alla.

Vad är Våga Agera?

Många av dem som utsätts för våld i hemmet kan eller vågar inte själva anmäla. Därför kan det vara viktigt att du som granne och medmänniska vågar agera genom att du ringer polisen om du ser, hör eller misstänker att någon i ditt närområde utsätts för någon form av våld. Ditt agerande handlar om omtanke och att våga bry sig. Vetskapen om att någon runt den utsatta vet och vågar agera kan leda till att den som utsätts för brott själv vågar anmäla eller be om hjälp.

Vellinge kommun, Vellingebostäder och polisen står tillsammans bakom metoden Våga Agera som uppmanar den som ser, hör eller upplever tecken på att någon i sitt närområde far illa att:

  1. Vid akuta händelser ring polisen på 112
  2. Vid brott eller händelser som inte är pågående eller nyligen inträffade ring 114 14

Vid misstanke om ett barn far illa kan du även göra orosanmälan direkt till socialtjänsten i Vellinge.

Tänk på att du alltid kan kontakta polis och socialtjänst anonymt.

Affischen Våga Agera kan du ladda ner här:

vaga-agera-affisch_a4.pdf (PDF-dokument, 201 kB)

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du lever i en familj eller släkt där du är utsatt för våld, hot, kontroll och/eller begränsningar då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld.
Exempel på detta kan vara:

- Du inte får gå ut själv
- Du behöver komma hem direkt efter arbetet eller skolan
- Du får inte ha vänner av motsatt kön
- Du misstänker att dina släktingar planerar ett giftermål för dig
- Det finns risk att du kommer behöva bevisa att du är oskuld
- Du blir utfryst från familjen/släkten om du inte gör vad som förväntas
- Du utsätts för olika former av våld eller dödshot
- Du har krav på dig att kontrollera ditt/dina syskon

Om du känner igen dig på ovanstående så finns det stöd och hjälp att få.

https://www.hedersfortryck.se/

Kärleken är fri - Rädda barnen
Information om hedersrelaterat våld och förtryck och chattforum. Chattforumet “Kärleken är fri” är till för dig som ung och vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor.
Kärleken är fri (raddabarnen.se)

www.kvinnojourensoderslatt.se

Har du svårt att hantera din ilska och aggresivitet?

Stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och aggressivitet mot någon som du bryr dig om

Du som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat någon i din närhet som du bryr dig om på något sätt kan få stöd och behandling för att ändra på ditt sätt att vara.

Känner du igen dig i något av det här?

  • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
  • Går din ilska ut över din familj?
  • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
  • Har din svartsjuka gått för långt?
  • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
  • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
  • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss och personalen har tystnadsplikt. Du måste vara över 18 år, folkbokförd i Vellinge kommun och vilja göra en förändring. Du kan vara anonym.

Du kan kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller via Vellinge Direkt som du når på 040-42 50 00. Fråga efter samordnare för våld i nära relationer.

Extern hjälp

Välj att sluta-linjen
Det finns möjlighet att ta kontakt med välj att sluta för att få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.
Telefon: 020-555 666
Mail: info@valjattsluta.se

Startsida - VAS (valjattsluta.se)

Nationella mansjouren
På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utövare och som utsatt.
Telefon: 08-30 30 20

Startsida - Mansjouren

Känner du någon som är utsatt för våld i nära relation?

Det kan vara svårt att som medmänniska veta hur du ska agera när du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation. Du vill hjälpa, men du vet inte hur. Att stå bredvid som medmänniska eller anhörig kan vara svårt och kännas maktlöst.

Visa att du bryr dig genom att våga fråga. Detta kan vara avgörande för den som är utsatt för våld då det kan göra att din anhöriga orkar förändra sin situation. Det är också möjligt att din anhöriga inte väljer att berätta något, vilket kan kännas frustrerande. Det kan ta tid för den som är utsatt för våld att våga eller vilja berätta. Att vara utsatt för våld är nämligen förenat med skam- och skuldkänslor. Är din anhöriga utsatt för våld av en partner är det inte ovanligt att hen också upplever kärlek från partnern. Det är då viktigt att din anhörigas känslor inte förminskas eller förlöjligas utan att du i stället betonar de positiva effekterna av ett uppbrott din anhöriga och eventuella barn. Det viktigaste är att du visat att du bryr dig genom att fråga och att lyssna när din anhöriga är beredd att prata.

Om du är orolig för att en vän, släkting, granne eller arbetskamrat är utsatt för våld kan du få råd och stöd av samordnare för våld i nära relationer i Vellinge kommun.

Kontakta oss på:

vellinge.kommun@vellinge.se

eller ring 040-42 50 00

Länkar och information

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen

En satsning med en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. När du ringer går det bra att vara anonym när du pratar med en rådgivare som har stor erfarenhet av frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende.
Telefonnummer: 020 555 666
Välj att sluta

Om parrelationer, våld och övergrepp.
Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne)

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) om våld i familjen

Kvinnojouren Söderslätt
Kvinnojouren vänder sig till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation.
Tel: 0410-477 00
www.kvinnojourensoderslatt.se

Stödlinjen för män
Stödlinjen vänder sig till män som är eller har varit utsatta för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Tel: 020-80 80 80
www.stodlinjenforman.se

Stödlinjen för transpersoner
En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Tel: 020-55 00 00
www.stodlinjenfortranspersoner.se

Våld i ungas relationer
Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.
www.ungarelationer.se

Information om hbtqi-personers utsatthet för våld
Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

Senast uppdaterad:
19 mars 2024 14:36