Hoppa till innehåll

Våld i nära relation

Våld och övergrepp är aldrig okej att bli utsatt för. Blir du utsatt för våld eller övergrepp av någon i din familj kan du få stöd och hjälp. Du som har svårt att kontrollera din ilska har också möjlighet att få stöd.

Självservice

Lämna sidan snabbt

Tänk på att du kan surfa privat!
Välj privat/in private i inställningar i
din webbläsare så syns sidan ej i webbhistoriken!

Våld i nära relationer kan förekomma i olika typer av relationer mellan närstående som partnerrelationer, både i heterosexuella och samkönade relationer, samt i familje- och släktrelationer. Kvinnor, män och icke-binära kan utsättas för våld i en nära relation, men kan också vara förövare.

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån handlingar som knappt är märkbara till grova brott. En definition på vad våld är lyder "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" – (Isdal, Per, 2001, Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm).

Det finns stöd och hjälp till den som är utsatt för våld i nära relationer, till den som använder våld mot närstående och till barn, unga som lever med våld i hemmet samt till anhöriga.

Våld i nära relation, kontakt för stöd - kontaktformulär

Våld i nära relationer - youtube.com

För dig som är utsatt för våld i nära relation

Det finns olika former av våld, men det gemensamma för allt våld är att det skadar, skrämmer, smärtar eller kränker en annan person. Ofta sker våldet systematiskt.

Den vanligaste formen av våld är psykiskt våld som kan handla om kontroll, förödmjukelse social isolering och hot. I de relationer där våld utövas förekommer psykiskt våld ofta i kombination med annat våld. Fysiskt våld kan handla om sparkar, knuffar och stryptag. Sexuellt våld kan handla om oönskad beröring och våldtäkt. Ekonomiskt våld kan handla om att man behöver redovisa alla inköp eller tvingas ge tillgång till dina bankkonton. Materiellt våld innebär att personliga tillhörigheter förstörs eller att inredning i hemmet tas sönder. Detta är bara några exempel på våld då det kan vara mycket mer.

Det är vanligt att känna skuld och skam när man utsätts för våld i en nära relation. Det kan göra det svårt för att berätta om sin utsatthet. Det kan också vara svårt att inse och sätta ord på vad det är som händer. Ofta finns en känsla av värdelöshet och maktlöshet hos den som utsätts för våld. Ett steg till att frigöra sig från dessa känslor är att förstå att det alltid är den som utövar våldet som bär ansvaret, aldrig den som blir utsatt.

Det är aldrig ens eget fel att den man är tillsammans med gör en illa och vi som jobbar med personer som är utsatta vet att vem som helst kan drabbas.

Det finns hjälp och stöd att få till personer som lever eller har levt i en relation där våld förekommer eller har förekommit. Kontakta Vellinge direkt för att få rådgivning och hjälp. Du kan även använda vårt kontaktformulär för att vi ska kontakta dig.

Kontakta oss på:

vellinge.kommun@vellinge.se

eller ring 040-42 50 00

För dig som har svårt att hantera din ilska och aggressivitet

Stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och aggressivitet mot någon som du bryr dig om

Du som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat någon i din närhet som du bryr dig om på något sätt kan få stöd och behandling för att ändra på ditt sätt att vara.

Känner du igen dig i något av det här?

  • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
  • Går din ilska ut över din familj?
  • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar dem och begränsar deras frihet på ett sätt som gör det svårt för dem?
  • Har din svartsjuka gått för långt?
  • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
  • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
  • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss och personalen har tystnadsplikt. Du måste vara över 18 år, folkbokförd i Vellinge kommun och vilja göra en förändring. Du kan vara anonym.

Du kan kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller via Vellinge Direkt som du når på 040-42 50 00. Fråga efter samordnare för våld i nära relationer.

Extern hjälp

Välj att sluta-linjen
Det finns möjlighet att ta kontakt med välj att sluta för att få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.
Telefon: 020-555 666
Mail: info@valjattsluta.se

Startsida - VAS (valjattsluta.se)

Nationella mansjouren
På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utövare och som utsatt.
Telefon: 08-30 30 20

Startsida - Mansjouren

Kontakta oss på:

vellinge.kommun@vellinge.se

eller ring 040-42 50 00

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du lever i en familj eller släkt där du är utsatt för våld, hot, kontroll och/eller begränsningar då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld.
Exempel på detta kan vara:

- Du inte får gå ut själv
- Du behöver komma hem direkt efter arbetet eller skolan
- Du får inte ha vänner av motsatt kön
- Du misstänker att dina släktingar planerar ett giftermål för dig
- Det finns risk att du kommer behöva bevisa att du är oskuld
- Du blir utfryst från familjen/släkten om du inte gör vad som förväntas
- Du utsätts för olika former av våld eller dödshot
- Du har krav på dig att kontrollera ditt/dina syskon

Om du känner igen dig på ovanstående så finns det stöd och hjälp att få.

https://www.hedersfortryck.se/

Kärleken är fri - Rädda barnen
Information om hedersrelaterat våld och förtryck och chattforum. Chattforumet “Kärleken är fri” är till för dig som ung och vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor.
Kärleken är fri (raddabarnen.se)

www.kvinnojourensoderslatt.se

Stödlinje för dig som lever med regler och krav för att skydda familjens rykte eller heder. Det kan handla om att du utsatts för kontroll, hot eller våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Tel: 020-57 70 70

www.rattattvalja.se

Kontakta oss på:

vellinge.kommun@vellinge.se

eller ring 040-42 50 00

Känner du någon som är utsatt för våld i nära relation?

Det kan vara svårt att som medmänniska veta hur du ska agera när du misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation. Du vill hjälpa, men du vet inte hur. Att stå bredvid som medmänniska eller anhörig kan vara svårt och kännas maktlöst.

Visa att du bryr dig genom att våga fråga. Detta kan vara avgörande för den som är utsatt för våld då det kan göra att din anhöriga orkar förändra sin situation. Det är också möjligt att din anhöriga inte väljer att berätta något, vilket kan kännas frustrerande. Det kan ta tid för den som är utsatt för våld att våga eller vilja berätta. Att vara utsatt för våld är nämligen förenat med skam- och skuldkänslor. Är din anhöriga utsatt för våld av en partner är det inte ovanligt att hen också upplever kärlek från partnern. Det är då viktigt att din anhörigas känslor inte förminskas eller förlöjligas utan att du i stället betonar de positiva effekterna av ett uppbrott din anhöriga och eventuella barn. Det viktigaste är att du visat att du bryr dig genom att fråga och att lyssna när din anhöriga är beredd att prata.

Om du är orolig för att en vän, släkting, granne eller arbetskamrat är utsatt för våld kan du få råd och stöd av samordnare för våld i nära relationer i Vellinge kommun.

Kontakta oss på:

vellinge.kommun@vellinge.se

eller ring 040-42 50 00

Våga Agera!

Vellinge kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva, bo och vistas i. Genom att vi som grannar och medmänniskor vågar agera vid oro för pågående våld kan vi tillsammans stoppa våldet.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer kan förekomma i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld i nära relationer kan förutom i partnerrelationer även förekomma i familje- och släktrelationer samt våld som barn upplever och bevittnar i sin familj.

Våldets uttryck kan vara allt från subtila handlingar till grova handlingar som är brottsliga. Exempel på olika former av våld är fysiskt, psykiskt och sexuellt. Våld i nära relationer skiljer sig från andra former av övergrepp genom att det ofta utövas under en längre period och ökar i intensitet med tiden. Våldet sker oftast i hemmet, en plats som borde vara den tryggaste platsen för oss alla.

Vad är Våga Agera?

Många av dem som utsätts för våld i hemmet kan eller vågar inte själva anmäla. Därför kan det vara viktigt att du som granne och medmänniska vågar agera genom att du ringer polisen om du ser, hör eller misstänker att någon i ditt närområde utsätts för någon form av våld. Ditt agerande handlar om omtanke och att våga bry sig. Vetskapen om att någon runt den utsatta vet och vågar agera kan leda till att den som utsätts för brott själv vågar anmäla eller be om hjälp.

Vellinge kommun, Vellingebostäder och polisen står tillsammans bakom metoden Våga Agera som uppmanar den som ser, hör eller upplever tecken på att någon i sitt närområde far illa att:

  1. Vid akuta händelser ring polisen på 112
  2. Vid brott eller händelser som inte är pågående eller nyligen inträffade ring 114 14

Vid misstanke om ett barn far illa kan du även göra orosanmälan direkt till socialtjänsten i Vellinge.

Tänk på att du alltid kan kontakta polis och socialtjänst anonymt.

Affischen Våga Agera kan du ladda ner här:

vaga-agera-affisch_a4.pdf (PDF-dokument, 201 kB)

Kontakta oss på:

vellinge.kommun@vellinge.se

eller ring 040-42 50 00

Länkar och information

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen

En satsning med en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. När du ringer går det bra att vara anonym när du pratar med en rådgivare som har stor erfarenhet av frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende.
Telefonnummer: 020 555 666
Välj att sluta

Om parrelationer, våld och övergrepp.
Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne)

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) om våld i familjen

Kvinnojouren Söderslätt
Kvinnojouren vänder sig till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation.
Tel: 0410-477 00
www.kvinnojourensoderslatt.se

Stödlinjen för män
Stödlinjen vänder sig till män som är eller har varit utsatta för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Tel: 020-80 80 80
www.stodlinjenforman.se

Stödlinjen för transpersoner
En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Tel: 020-55 00 00
www.stodlinjenfortranspersoner.se

Våld i ungas relationer
Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.
www.ungarelationer.se

Information om hbtqi-personers utsatthet för våld
Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

Senast uppdaterad:
19 mars 2024 14:36