Hoppa till innehåll

Fältgruppen

Fältgruppsarbetet bedrivs i hela kommunen året runt. Om fältgruppen inte kör runt i kommunen finns de på någon av kommunens fritidsgårdar eller skolor.  

Fältgruppen

Fältgruppen stöttar och vägleder kommunens ungdomar i deras dagliga gärning samt söker kontakt med dem på deras naturliga mötesplatser.

Fritidsgård

Fritidsgården är en naturlig mötesplats där ungdomarna har en möjlighet att träffa vänner och fritidsledare, som fungerar som vuxna vägledande förebilder.

Ungdomarna är en resurs i verksamheten. De får möjligheten att själv ansvara för olika verksamheter och blir engagerade i olika projekt. Fritidsgårdarna arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket innebär att fokus på det positiva och friska hos ungdomarna.

Skolan

I skolan finns fältgruppen främst till för att vara en trygghet och bygga bärande relationer med skolans ungdomar. I arbetet för att motarbeta utanförskap, droger och våld är det viktigt att de fungerar som en naturlig del i skolan samt samarbetar väl med skolans personal. Gynnar det någon av skolans ungdomar är fältgruppen alltid intresserade av vad det är och det är viktigt att ungdomarna ska känna att de kan finna en vuxen förebild i dem.

Publicerad:
19 april, 2024