Hoppa till innehåll

Faderskap och föräldraskap

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor skaffar barn tillsammans. Syftet med det är att klargöra vem som är pappa / förälder till barnet, bland annat för att se till att barnet får försörjning och arvsrätt.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande till den kommun du är folkbokförd i. Inom ett par veckor tar kommunen kontakt med dig och bokar en tid för att bekräfta eller utreda faderskapet/föräldraskapet. Föräldrar som vill ha gemensam vårdnad om barnet kan anmäla detta samtidigt.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen mycket enkel.

Det går att bekräfta faderskap/föräldraskap redan under senare delen av graviditeten. Då kontaktar ni själva Vellinge Direkt.

Bekräftelse av faderskap vid assisterad befruktning

Har ni gjort assisterad befruktning i Sverige ska ni ta med er samtycket på detta samt journalanteckning med datum för insemination till besöket.
Olikkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge om de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs faderskap och fadern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts ska faderskapsutredningen läggas ner och den andra parten (mannen) måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Bekräftelse av föräldraskap

När två kvinnor får barn tillsammans kan föräldraskap fastställas för mammans maka, registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om

Samkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge huruvida de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs föräldraskap och den andra föräldern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts görs det istället en faderskapsutredning som läggs ner och den andra föräldern måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Bekräftelse av föräldraskap som ensamstående vid assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands.

Tid för personligt besök bokar du via Vellinge Direkt 040-425000

Publicerad:
3 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
4 juni, 2019