Hoppa till innehåll

Föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar är gifta eller registrerade partners registreras föräldraskapet automatiskt hos Skatteverket. De som har fått barn och inte är gifta måste fastställa föräldraskapet för den förälder som inte fött barnet.

Självservice

Bekräfta faderskap/föräldraskap hos Skatteverket

Bekräfta att du blivit förälder - skatteverket.se

Från den 1 januari 2022 ska föräldrar själva registrera vem som är barnets andra förälder på Skatteverkets hemsida. Detta kan göras de första 14 dagarna efter barnets födelse med hjälp av Bank-ID. I samband med att en digital föräldraskapsbekräftelse lämnas kan föräldrarna även anmäla att de önskar ha gemensam vårdnad om barnet. Om föräldraskapet inte bekräftas hos Skatteverket inom 14 dagar går ansvaret för att fastställa barnets andra förälder över till socialnämnden (eller Familjerätten) i kommunen. En familjerättssekreterare kommer då att kontakta modern och starta en föräldraskapsutredning.

För mer information om vad som gäller vid digital föräldraskapsbekräftelse och vilka krav som måste uppfyllas, vänligen se Skatteverkets hemsida.

När kan en digital bekräftelse inte göras hos Skatteverket?

Om någon av föräldrarna saknar svenskt personnummer, bank-id, har skyddad folkbokföring, genomfört en heminsemination eller om kriterierna för assisterad befruktning inte är uppfyllda ska föräldrarna kontakta Familjerätten, i den kommun där den som föder barnet är folkbokförd, för att boka tid för föräldraskapsutredning efter barnets födelse.

Faderskap och föräldraskap - mfof.se

Ensamstående vid assisterad befruktning

En ensamstående person som genomgår assisterad befruktning blir barnets enda rättsliga förälder. Behandlingen ska styrkas med intyg från kliniken där datum för befruktningen framgår. Utredningen läggs sedan ner med beslut från socialnämnden.

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att ringa Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Senast uppdaterad:
28 maj 2024 16:39