Hoppa till innehåll

Personligt ombud

Personligt ombud i Vellinge kommun ger råd och stöd till dig som lider av psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att gå ihop. Målet med insatsen är ett mer självständigt liv åt individen.

Personligt ombud kan hjälpa dig med
  • Ta reda på vilket stöd du kan få och vem som kan hjälpa dig.
  • Stötta dig i kontakten med olika myndigheter.
  • Se till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Se till att dina behov av vård, stöd, service, rehabilitering, sysselsättning och arbete utgår från dina önskemål och lagliga rättigheter.
Ett personligt ombud
  • beslutar inte om du har rätt till stöd, vård och service
  • utför inte vård och behandling
  • ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent

Varje individ har unika behov och ett personligt ombud hjälper dig att formulera dina specifika behov av vård, stöd och service. Det personliga ombudet är inte en myndighetsperson som tar beslut, utan ett stöd som arbetar utifrån vad du vill och behöver så att du kan få ett mer självständigt liv. Ett personligt ombud har en fristående ställning gentemot olika myndigheter.

Efter avslutat uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

För att ha rätt till personligt ombud behöver du vara 18 år eller äldre och ha betydande svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt. Du behöver inget beslut eller remiss för att få ett personligt ombud.

Kontakta personligt ombud

För att komma i kontakt med personligt ombud kan du ringa eller mejla.
Telefon: 040-42 50 00
E-post: personligtombud@vellinge.se

Klienten styr arbetet

Ombudet behöver vara lyhörd för klientens önskemål. Ombudet ska visa vilka alternativ och möjligheter till insatser som finns i samhället men det är alltid klienten som väljer.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 10:53