Hoppa till innehåll

Personligt ombud

Personligt ombud i Vellinge kommun ger råd och stöd till dig som lider av psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att gå ihop. Målet med insatsen är ett mer självständigt liv åt individen.

Personligt ombud kan hjälpa dig med:

Ett personligt ombud:

Varje individ har unika behov och ett personligt ombud hjälper dig att formulera dina specifika behov av vård, stöd och service. Det personliga ombudet är inte en myndighetsperson som tar beslut, utan ett stöd som arbetar utifrån vad du vill och behöver så att du kan få ett mer självständigt liv. Ett personligt ombud har en fristående ställning gentemot olika myndigheter.

Efter avslutat uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

För att ha rätt till personligt ombud behöver du vara 18 år eller äldre och ha betydande svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt. Du behöver inget beslut eller remiss för att få ett personligt ombud.

Klienten styr arbetet

Ombudet behöver vara lyhörd för klientens önskemål. Ombudet ska visa vilka alternativ och möjligheter till insatser som finns i samhället men det är alltid klienten som väljer.

Kontakt

För att komma i kontakt med personligt ombud kan du ringa eller mejla. Telefon: Vellinge direkt, telefonnummer: 040-42 50 00
E-post: personligtombud@vellinge.se

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 10:53