Hoppa till innehåll

Familjerådgivning

Vid olika tidpunkter i livet kan alla människor få problem i parrelationer eller till andra närstående. I dessa fall kan familjerådgivning vara till stor hjälp. Fungerande relationer bidrar till bättre folkhälsa. Familjerådgivningen i Trelleborg och Vellinge är specialiserad på samlevnadsproblem och vänder sig till par, föräldrar och familjer som är i kris eller behöver hjälp och stöd i sina nära relationer. Familjerådgivningen kan i vissa fall innefatta individuella samtal med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt samtal med vuxna barn och deras föräldrar.

Så här kan det exempelvis vara:

Vi för inga journaler och du får lov att vara anonym. Vi tar ut en avgift för besöket.

Familjerådgivarna har terapeutisk vidareutbildning och lång erfarenhet av samtal. Familjerådgivningen i Vellinge sker i samarbete med Trelleborgs kommun.

Kontakt

Besöksadress: Östergatan 39, 231 44 Trelleborg.
Telefonnummer: 0410-73 32 00

Familjerådgivning - trelleborg.se

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 11:27