Hoppa till innehåll

Etablering

Arbete och etablering ansvarar för mottagnings- och bosättningsprocessen av nyanlända personer som anvisats till Vellinge kommun av Migrationsverket. Arbetet består inledningsvis av mottagande och därefter olika praktiska saker som gör att individerna snabbt ska komma in i det svenska samhället. Det handlar bland annat om att ansöka om personnummer, bankkonto, skriva in barn i skola och förskola samt att komma igång med svenskundervisning på SFI. Det involverar även inskrivning på Arbetsförmedlingen, att hjälpa till med kontakter med civilsamhället, informera om fritidsaktiviteter samt ge råd och stöd i samhället. Etableringsperioden för nyanlända är 24 månader och under denna period erbjuds etableringsbostad i Vellinge kommun. Vuxna personer erbjuds även arbetsmarknads- och studiecoachning samt bo-coachning för att hitta egen bostad.

Arbetet som görs under etableringsperioden är viktigt för att en person ska kunna komma in och integreras i samhället.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 10:51