Hoppa till innehåll

Generellt om vårdnad

En vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet och har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet, det vill säga företräder barnet i ekonomiska frågor.

Om barnets föräldrar är gifta när barnet föds så blir båda föräldrarna vårdnadshavare automatiskt. Är föräldrarna ogifta så blir den förälder som föder barnet ensam vårdnadshavare. Föräldrarna kan anmäla om gemensam vårdnad i samband med att de bekräftar föräldraskapet för den andre föräldern. Föräldrarna kan även anmäla till Skatteverket, vid ett senare tillfälle, att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn. Gifter sig föräldrarna efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att den ena förälder tar ansvar för barnet själv och har rätt att bestämma i frågor gällande barnet.

Gemensam vårdnad

Om föräldrarna har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet ska fattas av dem gemensamt, till exempel måste anmälan om barnets flyttning och ansökan om pass göras av dem båda.

Föräldrar som inte bor tillsammans

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Då förutsätts det att de kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, umgänge med mera.

Om den gemensamma vårdnaden av någon anledning behöver upplösas, kan detta ske genom avtal godkänt av socialnämnden eller genom domstolsbeslut.

Mer information om gemensam vårdnad kan ni få vid kontakt med Familjerätten. Kontakta även Försäkringskassan för information om föräldrapenning.

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att ringa Vellinge direkt 040-42 50 00.

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 14:21